Thời Tiết Hàng Giờ Ở Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Mô tảNhiệt độĐộ ẩmGióCảm giácLượng mưa
11:00
*
Nhiều Mây
23°C65%B 17 km/giờ23°1%
12:00
*
Nhiều Mây
24°C61%BĐB 17 km/giờ24°1%
13:00
*
Nhiều mây
25°C61%BĐB 16 km/giờ25°1%
14:00
*
Rất nhiều mây
24°C63%BĐB 14 km/giờ24°3%
15:00
*
Rất nhiều mây
24°C67%BĐB 12 km/giờ24°4%
16:00
*
Rất nhiều mây
23°C69%BĐB 9 km/giờ23°4%
17:00
*
Rất nhiều mây
23°C71%BĐB 8 km/giờ23°5%
18:00
*
Rất nhiều mây
22°C71%BĐB 8 km/giờ22°6%
19:00
*
Rất nhiều mây
22°C71%BĐB 8 km/giờ22°11%
20:00
*
Rất nhiều mây
22°C73%B 8 km/giờ22°9%
21:00
*
Rất nhiều mây
22°C74%B 9 km/giờ22°9%
22:00
*
Rất nhiều mây
22°C73%B 10 km/giờ22°11%
23:00
*
Rất nhiều mây
21°C72%B 10 km/giờ21°14%

Bạn đang xem: Thời tiết hàng giờ ở thái nguyên, thái nguyên, việt nam

*

*

*

Xem thêm: Chẩn Đoán Điều Trị Và Chăm Sóc Người Bệnh Chấn Thương Sọ Não

*

*

*

Hotline hỗ trợ 3G