VIÊN UỐNG COLLAGEN TÂY THI MỜ NÁM, TÀN NHANG SAO THÁI

bớt 30.000 cho đơn hàng trên 600.000 bớt 50.000 cho giao dịch trên một triệu ( áp dụng cho giao dịch tiếp theo )
*
collagen tay thi 1 U8056
*
collagen tay thi 2 A0540
*
collagen tay thi 3 C1221
*
collagen tay thi 4 E2781
*
collagen tay thi 5 L4372
*
collagen tay thi 6 R7018
*
collagen tay thi 7 F0758