Dòng chúa cứu thế thái bình : khánh thành trung tâm mục vụ

Các Loại địa điểm : Nhà Thờ, Nơi Thờ Cúng
Địa Chỉ : 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP HCM, Vietnam
Danh Từ: Tọa độ : 10.7814371, 106.6807883
What3Words : query.trickling.union
năng lượng điện Thoại :
E-mail :
Xếp Hạng : 4.50
Trang Mạng : trungtammucvudcct.com

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
>