TỔNG CỦA TẤT CẢ CÁC SỐ NGUYÊN X THỎA MÃN: LÀ

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn sẽ xem: Tổng của tất cả các số nguyên x thỏa mãn: là


Bạn đang xem: Tổng của tất cả các số nguyên x thỏa mãn: là

*

*

Xem thêm: Mách Bạn Nữ Tuổi Dậy Thì 6 Cách Trị Mụn Tuổi Dậy Thì Tại Nhà

Các số nguyên lớn hơn –20 và nhỏ tuổi hơn 21 là:

x ∈ 20; ±19; ±18; ±17; ±16; ±15; ±14; ±13; ±12; ±11; ±10; ±9; ±8; ±7; ±6; ±5; ±4; ±3; ±2; ±1; 0.

Tổng các số trên bởi 20.


*

Ta tất cả : x thuộc-25,-24,-23,-21,...,19,20

tổng toàn bộ các số nguyên x là :

-25+(-24)+(-23)+...+19+20

=-25+(-24)+(-23)+(-22)+(-21)+++...+

=++(-23)+0+0+...+0(20 số 0)

=-46++0

=-46+(-70)

=-116

Vậy tổng toàn bộ các số nguyên x thỏa mãn yêu cầu đề bài là -116

(-20le xle16)

(Rightarrow x=left-20;-19;-18;...;15;16 ight\)

Tổng toàn bộ các số nguyên x trên là

( -20 ) + ( -19 ) + ... + 15 + 16

= + + ... +

= 0 + 0 + ... + ( -74 )

= -74

a) x(in)(left-9;-8;-7;-6;;...;0;....;14 ight\)

b)(-9+left(-8 ight)+left(-7 ight)+left(-6 ight)+...+0+....+13+14)(=left+left+left+left+...+0+10+11+...+14)

=(0+10+11+12+13+14)

=(60)

 

 

Số cácsố nguyên x thỏa mãn là:

: 1 + 1 = 25 ( Số hạng )

Tổng toàn bộ các số nguyên x thỏa mãn là:

. 25: 2 = - 50

Vậy tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn nhu cầu là: - 50

Cho bản thân xin lỗi vì máy vi tính con của mình bị lag bắt buộc nhìn nhầm :Số cácsố nguyên x thỏa mãn nhu cầu là:

: 1 + 1 = 45 ( Số hạng )

Tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn nhu cầu là:

. 45: 2 = -90

Vậy tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn là:- 90

-20 (xinleft-19;-18;-17;...;17;18 ight\)

Tổng toàn bộ các số nguyên xthỏa mãn là:

-19 + (-18) + (-17) + ... + 17 + 18

= -19 + (-18 + 18) + (-17 + 17) + ... + (-1 + 1) + 0

= -19 + 0 + 0 + ... + 0 + 0

= -19

A là tập hợpcác số nguyên x thỏa mãn :-10(Ainleft-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ight\)

Tổng (S) của A là :

(S_A=left(-9+9 ight)+left(-8+8 ight)+left(-7+7 ight)+left(-6+6 ight)+left(-5+5 ight)+left(-4+4 ight)+left(-3+3 ight))

(+left(-2+2 ight)+left(-1+1 ight)+0+10+left(11+14 ight)+left(12+13 ight))