THAM QUAN, TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

Từ nhân dân mà ra, dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua các chặng đường đấu tranh cách mạng, Công an nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành, góp phần viết nên những trang sử của dân tộc ta trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Lịch sử Công an nhân dân Việt Nam gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Bạn đang xem: Tham quan, tìm hiểu về truyền thống lực lượng công an nhân dân

Công an nhân dân Việt Nam ra đời trong cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8/1945, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu lãnh đạo, tổ chức, giáo dục và rèn luyện, được nhân dân ủng hộ, giúp đỡ, tin cậy trở thành lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trải qua hơn 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, sự đoàn kết, giúp đỡ của bạn bè quốc tê, Công an nhân dân Việt nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, viết nên truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam.

*

Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam

Hơn 76 năm song hành cùng đất nước, ở các giai đoạn cách mạng, các sự kiện lịch sử trọng đại, lực lượng Công an nhân dân không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu, đem hết sức lực, tài chí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong chiến tranh cũng như lúc hòa bình xây dựng đất nước, lực lượng Công an nhân dân luôn một lòng một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; đã xuất hiện hàng vạn tấm gương dũng cảm, ngày đêm tận tụy, hy sinh quên mình vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược đầy gian khổ, đã có trên 14.000 cán bộ, chiến sỹ Công an anh dũng hy sinh, hơn 20.000 đồng chí bị thương hại tại các chiến trường; ngày nay trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự diễn ra đầy cam go, quyết liệt, máu đào của cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn đổ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an đã anh dũng hy sinh, hàng nghìn đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Mỗi thành tích, chiến công, mỗi gương người tốt, việc tốt, mỗi sự cố gắng tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an đã góp phần làm cho hòa bình, ổn định của đất nước được giữ vững, kỉ cương, phép nước được nghiêm minh; tài sản, tính mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân được bảo vệ. Những thành tích, chiến công xuất sắc và sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an dày công vun đắp, phát huy qua các thời kỳ cách mạng đã viết nên truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam.

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân dân Việt Nam; chiến đấu anh dũng không ngại hy sinh vì nền độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc.

Lòng trung thành của lực lượng Công an thể hiện ở sự giác ngộ sâu sắc về lý tưởng cách mạng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, kiên định sự lãnh đạo tuyết đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng đối với công tác Công an; kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng chí cố Tổng Bí thư Lê Duẫn đã nói: “Đảng phải giao cho Công an nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Công an phải thấy Đảng giao vận mệnh của Đảng cho mình. Vì vậy Đảng chọn Công an trong những người trung thành nhất với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình”.

2. Công an nhân dân từ nhân dân mà ra, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân để làm việc và chiến đấu thắng lợi

Ra đời trong phong trào cách mạng của nhân dân, Công an nhân dân luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân nuôi dưỡng, giúp đỡ về mọi mặt. Lực lượng Công an nhân dân đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào nhân dân mà làm việc”, luôn nhận thức đầy đủ vai trò lịch sử to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi đây một trong những nhân tố quyết định sức mạnh của Công 2n đườn an nhân dân; Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện các khẩu hiệu hành động: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình”, “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”; chăm lo xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ Công an thái độ ứng xử có văn hóa trong tiếp xúc và làm việc với nhân dân; khiêm tốn, niềm nở, lễ phép, kính trọng người già, yêu mến trẻ tôn trọng phụ nữ, giúp đỡ người tàn tật; thực sự cầu thị, lắng nghe ý kiến phê bình, góp ý của nhân dân để sửa chữa khuyết điểm của mình. Thường xuyên nêu cao tinh thần cách mạng, kiên quyết đấu tranh phê phán, khắc phục thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, cửa quyền, hách dịch, gây phiền hà nhân dân. em,

3. Công an nhân dân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chỉ công, vô tư, có lối sống trong sạch lành mạnh, trung thực khách quan.

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư là chuẩn mực về tư cách đạo đức của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an. Nếu 1 rời cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư là xa xa rời lý tưởng cách mạng, không xứng đáng với danh hiệu Công an nhân dân. Đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải: xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, cần cù trong lao động sản xuất, học tập, công tác; tiết kiệm trong dụng thời gian, kinh phí, ngân sách và tài sản của Nhà nước; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mưu cầu sử lợi ích bộ phận hoặc cá nhân; không tham ô, hối lộ, không chiếm đoạt tài sản của công; ngay thẳng, thật thà, trung thực, biết tự trọng, phân biệt rõ đúng sai, tôn trọng và bảo vệ chân lý, lẽ phải; có tác phong làm việc khách quan, tỉ mỉ, thận trọng, không để lọt kẻ địch, không làm oan người vô tội; thường xuyên tự phê bình và phê bình, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, xứng đáng là công cụ chuyên chính sắc bén của Đảng và Nhà nước, là con em yêu quý của nhân dân.

Xem thêm: Top 5 Lưu Ý Khi Chọn Kem Chống Nắng Vật Lý Cho Da Nhạy Cảm Tốt Nhất 2020

4. Phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, tận tụy với công việc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác Công an là trận tuyến thầm lặng, hoạt động độc lập trong môi trường xã hội phức tạp, lực lượng Công an nhân dân phải thường xuyên đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, hiểm nguy, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên nắm vững và vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng vào thực tiễn công tác của mình; tận tụy với công việc, phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ trong công tác, chiến đấu; coi trọng tổng kết đúc rút kinh nghiệm, xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ Công an nhân dân Việt Nam; chủ động, sáng tạo tìm ra cách đánh, cách thắng cơ quan tình báo, giản điệp các nước thù địch, đập tan mọi âm mưu phá hoại của các tổ chức phản động, tranh trấn áp bọn tội phạm.

5. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng.

Đoàn kết là sức mạnh vô địch, là truyền thống quý báu của Đảng, của dân tộc, kế thừa và phát huy truyền thống đó, 76 năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, phát huy dân chủ nội bộ, lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân dựa trên các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, chiến sĩ Công an luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn; sẵn sàng nhận khó khăn về mình, nhường thuận lợi cho đồng đội; thẳng thắn tự phê bình và phê bình trong nội bộ. Thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân và các cấp, các ngành, đoàn thể quần chúng để thực hiện nhiệm vụ tranh chống phản cách mạng, trấn áp các loại tội phạm và đấu tệ nạn xã hội, quản lý, giáo dục các đối tượng lầm lỗi tại địa bàn dân cư, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; khắc phục hậu quả thiên tai…

6. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, bí mật, mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo, tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công kẻ địch và bọn tội phạm. Mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo trong chiến đấu là phẩm chất cao quý của lực lượng Công an nhân dân, được kế thừa từ tinh thần quật cường, bất khuất, tài thao lược của dân tộc ta trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 70 năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã vận dụng đúng đắn đường lối, phương châm, nguyên tắc chỉ đạo chiến lược và nghệ thuật đấu tranh trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

7. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ và năng lực công tác; tiếp thu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả thành tựu khoa học – kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu.

Không ngừng học tập, tiếp thu cái mới, cầu tiến bộ là bản chất truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam. Truyền thống quý báu đó bắt nguồn từ đức tính cần cù, chịu khó, ham học hỏi, cầu tiến bộ của dân tộc Việt Nam. 70 năm qua, dù trong hoàn cảnh thời chiến hay thời bình, lúc thuận lợi hay khó khăn, ác liệt các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an luôn chủ động tranh thủ mọi thời gian, mọi điều kiện để học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, văn hoá, pháp luật, nghiệp vụ; kết hợp học tập tại trường, học trong thực tiễn công tác, chiến đấu, học trong sách vở, học nhân dân; tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến phục vụ công tác đấu tranh phòng, chông các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Hệ thống các học viện, trường Công an nhân dân đã đào tạo hàng vạn lượt cán bộ, chiến sĩ Công an có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ khoa học, góp phần đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự trong tình hình mới.

8. Nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, té thủy chung, có nghĩa, có tình.

Dưới ánh sáng đường lối đối ngoại của Đảng, trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, lực lượng Công an nhân dân đã xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế với An ninh, Cảnh sát các nước xã hội chủ nghĩa và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả đối với cách mạng Lào, Campuchia trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước, giúp nhân dân Cam puchia thoát khỏi họa diệt chủng của Khmer đỏ. Ngày nay, lực lượng Công an nhân dân đã và đang triển khai, thực hiện tốt đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng, Nhà nước ta, tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển hợp tác với lực lượng An ninh, Cảnh sát các nước trên thế giới nhằm trao đổi tin tức, kinh nghiệm, chuyển giao tiến quan hệ bộ kỹ thuật, hợp tác đào tạo nghiệp vụ công tác bảo vệ an ninh trật tự, góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc, vì mục tiêu hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng.