Thông tư số 41/2011/tt

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 41/2015/TT-BYT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

THÔNG TƯ

Căn cứ hình thức khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và gợi ý thi hành một trong những điều của phép tắc khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm2012 của thiết yếu phủquy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức củaBộ Y tế;

Theo ý kiến đề nghị của viên trưởng Cục làm chủ Khám, chữa bệnh,

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 nhưsau:

“1. Cấp, cấp cho lại chứng từ hành nghề và điều chỉnh phạm vi hoạt độngchuyên môn trong chứng chỉ hànhnghề đối với người hành nghề thăm khám bệnh, chữa căn bệnh (sau đây gọi tắt là người hành nghề), bao gồm:

a) hồ sơ, giấy tờ thủ tục cấp, cấp cho lại chứng từ hành nghề, kiểm soát và điều chỉnh phạmvi vận động chuyên môn trong chứng từ hành nghề thăm khám bệnh, chữabệnh (sau đây điện thoại tư vấn tắt là chứng từ hành nghề);

b) xác thực quá trình thực hành;

c) tiêu chí để công nhận ra tiếng Việt nhuần nhuyễn hoặc đủ chuyên môn sử dụng thành thạongôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa trị bệnh;

d) Đăng cam kết hành nghề đi khám bệnh, chữabệnh;

đ) tổ chức triển khai việc cấp, cấp lại chứng từ hành nghề hoặc kiểm soát và điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng từ hành nghề.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông bốn này áp dụng đối với ngườihành nghề và các đại lý khám bệnh, chữabệnh vào phạm vi toàn quốc, trừ trường hợp giải pháp tại Khoản 2 Điều này.

Bạn đang xem: Thông tư số 41/2011/tt

2. Đối với những người hành nghề với cơ sởkhám bệnh, chữa trị bệnh kết hợp quândân y, người hành nghề và những cơ sở đi khám bệnh, chữa bệnh dịch thuộc thẩm quyền thống trị của bộ Quốc phòng thực hiện theo quy định của bộ trưởng cỗ Quốc phòng.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Lý giải từ ngữ

1. Thời hạn thực hành khám bệnh, chữabệnh để cấp chứng từ hành nghề là thời gian người đề nghị cấp chứngchỉ hành nghề trực tiếp đi khám bệnh,chữa bệnh liên tiếp sau lúc được cung cấp văn bằng trình độ (xác định từ thời điểm ký phối kết hợp đồng lao đụng hoặc có ra quyết định tuyển dụng bao hàm cả thời hạn thử câu hỏi đượcghi trong đúng theo đồng lao động, đưa ra quyết định tuyển dụng hoặc ký phối kết hợp đồngthực hành tại đại lý khám bệnh, chữa trị bệnh) mang lại ngày ý kiến đề xuất cấp chứng từ hành nghề, bao gồm cả thời gian họcđịnh hướng siêng khoa hoặc sau đh (bác sĩ nội trú,chuyên khoa cấp I, siêng khoa cấp II) theo như đúng chuyên khoa mà người đó đề nghịcấp chứng chỉ hành nghề.

2. Thời hạn khám bệnh, chữa bệnh để làm người chịu đựng trách nhiệm trình độ kỹ thuật hoặc fan phụ trách khoa, phòng, bộ phận chuyên môn (sau đây hotline tắt là khoa) là thời hạn trực tiếp xét nghiệm bệnh,chữa bệnh tính từ lúc ngày tín đồ đó đượccấp văn bằng trình độ chuyên môn (xác định từ thời khắc ký kết hợp đồng lao hễ hoặc cóquyết định tuyển chọn dụng) cho ngày được phân công, bổ nhiệm làm fan chịu trách nhiệm trình độ chuyên môn kỹ thuật hoặc fan phụ trách khoa, bao gồm cả thời hạn học kim chỉ nan chuyên khoa hoặc sau đại học (bác sĩ nội trú,chuyên khoa cấp cho I, chăm khoa cấp cho II) theo như đúng chuyên khoa mà fan đó đượcphân công, té nhiệm.

3. Thời hạn làm việc: người hành nghềđược đăng ký thời gian thao tác làm việc tạicơ sở thăm khám bệnh, chữa căn bệnh toàn thời gian hoặc một phần thời gian nhưng đề nghị theo phép tắc của quy định về lao động.

a) Người thao tác làm việc toàn thời hạn làngười làm việc liên tục ít nhất 8 giờ/ngày vào thời gian hoạt động mà cơ sởkhám bệnh, chữa căn bệnh đã đk hoặcngười làm việc không hề thiếu thời gian màcơ sở đi khám bệnh, chữa bệnh đăng ký hoạt động đối với đại lý khám bệnh, chữabệnh đăng ký vận động có thờigian thấp hơn 8 giờ/ngày. Ví dụ:

- cửa hàng khám bệnh, chữa căn bệnh đăng kýthời gian hoạt động là 24 giờ/ngày và 07 ngày/tuần thì người làm việc toàn thờigian tại dịch viện bắt buộc là người thao tác làm việc liên tục tối thiểu 8 giờ/ngàyphù hợp với quy định của lao lý về lao động.

- các đại lý khám bệnh, chữa dịch đăng kýthời gian hoạt động 09h00 - 16h00 và07 ngày/tuần thì người làm việc toàn thời hạn tại đại lý khám bệnh, chữa trị bệnhphải là tín đồ làm việc khá đầy đủ thờigian nhưng mà cơ sở đăng ký hoạt động phù hợp với qui định của quy định về lao động.

b) fan làm việc một phần thời gianlà bạn đăng ký thao tác tại đại lý khám bệnh, chữa căn bệnh nhưng ko đủ thời hạn quy định trên Điểm a Khoảnnày.”

4. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 như sau:

“2. Ngoại trừ việc áp dụng Luật khám bệnh,chữa bệnh, Nghị định số 87/2011/NĐ-CPvà Thông bốn này, tín đồ hành nghề, đại lý khám bệnh, chữa dịch còn phải thực hiện các điều khoản của luật pháp vềdược, yêu đương mại, doanh nghiệp, đầu tư, quảng cáo, bảo đảm môi trường, bình an bức xạ, chống cháy, trị cháy và các văn phiên bản quy bất hợp pháp luật khác có liên quan.

3. Câu hỏi thu và thực hiện lệ phí tổn cấp, cấplại chứng từ hành nghề bao gồm cả điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong bệnh chỉhành nghề; cấp, cấp cho lại cùng điều chỉnhgiấy phép buổi giao lưu của các cửa hàng khám bệnh,chữa bệnh; cấp chứng từ chứng phân biệt tiếng Việt thạo hoặc giấy hội chứng nhậnsử dụng thành thạo ngôn từ kháchoặc giấy ghi nhận đủ trình độ chuyên môn phiên dịch trong thăm khám bệnh; cấp giấy phép so với cơ sở giáo dục đào tạo đủ đk để kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thànhthạo hoặc áp dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ chuyên môn phiên dịch trongkhám bệnh, chữa bệnh dịch theo quy định của bộ trưởng bộ Tài chính.”

5. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Khoản 1 Điều 5 như sau:

“1. Hồ sơ ý kiến đề xuất cấp chứng chỉ hànhnghề đối với người vn thựchiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 lao lý khám bệnh, chữa trị bệnh,cụ thể như sau:

a) Đơn ý kiến đề xuất cấp chứng chỉ hànhnghề theo chủng loại 01 chính sách tại Phụ lục 01ban hành cố nhiên Thông tư này và hai hình ảnh màu 04 x 06 cm được chụp trên nền tinh khiết thời gian không quá 06 mon tính mang lại ngày nộp đơn;

b) bản sao có xác nhận văn bằng chuyên môn liên quan mang đến y tế cân xứng vớiphạm vi hoạt động chuyên môn kiến nghị cấp chứng từ hành nghề, ví dụ như sau:

- Văn bằng trình độ chuyên môn y.

- Văn bằng hoặc giấy hội chứng nhậntrình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài dung dịch gia truyềnhoặc cách thức khám bệnh, chữa dịch gia truyền do bộ trưởng Bộ Y tế hoặc người có quyền lực cao Sở Y tế tỉnh, thành phốtrực thuộc tw (sau đây điện thoại tư vấn tắt là tỉnh) cấp;

- Văn bằng trình độ chuyên môn của chuyên môn viên: tốt nghiệp trung cung cấp trở lên chuyênngành kỹ thuật y học; nếu tốt nghiệp cử nhân chăm ngành hóa học, sinh học, dượcsĩ đại học từ trước ngày Thông tư này còn có hiệu lực thì cần có chứng từ hoặc giấy bệnh nhận đào tạo và giảng dạy chuyên ngành kỹ thuật y học tập (xétnghiệm), thời hạn học về tối thiểu 3 tháng tại các đơn vị đã được cấp mã số đào tạo liên tiếp và đánh giá và thẩm định chương trình đào tạo và giảng dạy theo công cụ tạiThông tứ số 22/2013/TT-BYT ngày 09tháng 8 năm 2013 của bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn bài toán đào tạo thường xuyên cho cán cỗ y tế; ngôi trường hợp chứng từ hoặc giấychứng nhận đào tạo và giảng dạy đã được cấp trước thời điểm ngày Thông tư số 22/2013/TT-BYT có hiệu lực thì đề xuất do các đại lý có công dụng đào tạo, cấp chứng chỉ được cơ sở nhà nước cóthẩm quyền mang đến phép.

- Văn bởi của bác sĩ y học tập dự phòng;

- Trường vừa lòng người giỏi nghiệp cử nhâny khoa trình độ đại học do nước ngoài cấp gồm: cn lâm sàng, cử nhân nội khoa với ngoại khoa, cử nhân điều trị học (y nhiều khoa), cn Trung Y (Y học cổ truyền), cn Răng Hàm Mặt, cử nhân Răng (Nha sĩ) phải gồm văn bằng,chứng chỉ với sau đây:

+ tốt nghiệp trước ngày 01 tháng 01năm 2012: có bởi cử nhân y khoa trong trường vừa lòng nước cấp bởi có hiệp định kýkết với nước ta về vấn đề công nhấn văn bằng tương đương hoặc có bằng cử nhân y khoa và văn phiên bản công nhấn của CụcKhảo thí, Bộ giáo dục và Đào tạotrong trường phù hợp nước cấp bằng chưacó Hiệp định cam kết kết với vn về việc công nhận văn bằng tương đương; Văn bằng,chứng chỉ trình độ chuyên môn y tế đào tạo bổ sung cập nhật theo ngành, chuyên ngành phù hợp, cóthời gian đào tạo và huấn luyện cộng dồn tối thiểu là 12 tháng trên Trường Đại học tập y, dược hoặc bệnh viện đa khoa, chuyênkhoa tw của Việt Nam.

+ giỏi nghiệp sau ngày 01 tháng 01 năm2012: có bằng cử nhân y khoa vào trường hòa hợp nước cấp bởi có Hiệp định ký kết kết với nước ta về việccông dìm văn bằng tương đương hoặc có bằng cử nhân y khoa và văn bản công nhậncủa viên Khảo thí, Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra trong trường vừa lòng nước cung cấp bằng chưa xuất hiện Hiệp định ký kết kết với nước ta về việccông thừa nhận văn bởi tương đương; Giấychứng nhận ngừng khóa học bổ sung cập nhật theo ngành, siêng ngành phù hợp, thờigian đào tạo và huấn luyện tối thiểu là 12 tháng trên trường đại học y, dược củaViệt Nam đã có được cấp gồm thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo và huấn luyện mã ngành khớp ứng theo lịch trình đào tạo bổ sung cập nhật cho từng ngành theo hướng dẫn củaBộ trưởng bộ Y tế.

- Trường đúng theo mất văn bằng chuyên mônthì phải bao gồm giấy bệnh nhận xuất sắc nghiệp hoặc bản sao xác thực giấy chứng nhậnthay thế bằng xuất sắc nghiệp vì cơ sở đào tạo nơi cung cấp văn bằng trình độ cấp;

c) Một trong những giấy tờ xác thực quátrình thực hành sau đây:

- Giấy xác thực quá trình thực hànhtheo chính sách tại Điều 18 Thông tư này bằng bác bỏ sĩ nội trú, bằngchuyên khoa cấp cho I, bởi chuyên khoa cấp II, chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận chuyên khoa kim chỉ nan có tổng số thời gian thực hành quy đổi buộc phải đủ theo giải pháp tại Điều 24 phương pháp khám bệnh, chữa bệnh;

Trường hợp thời gian đào tạo ra chuyênkhoa lý thuyết không đủ thời gian theo cách thức tại Điều 24 Luậtkhám bệnh, chữa dịch thì phải bổ sung giấy xác nhận quá trình thực hành thực tế để đủ thời hạn thực hành theo công cụ tại Điều 24 cơ chế khám bệnh, chữa trị bệnh.

d) Giấy ghi nhận đủ sức mạnh đểhành nghề đi khám bệnh, chữa căn bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiệntheo quy định của cục trưởng cỗ Y tế cấp;

d) Phiếu lý lịch tứ pháp;

e) Sơ yếu đuối lý lịch có xác nhận của Ủyban quần chúng. # xã, phường, thị trấn (sau trên đây gọi phổ biến là xã) nơi tín đồ hành nghề cư trú. Đối với người hành nghềđang thao tác tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dịch thì sơ yếu lý lịch cần có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác. Sơ yếu hèn lý định kỳ thực hiệntheo mẫu 04 - Phụ lục 01 ban hành kèm theoThông tư này. Sơ yếu lý lịch có mức giá trị trong thời hạn 6 mon tính mang đến thời điểmnộp hồ sơ đề xuất cấp chứng từ hành nghề.”

6. Bổ sung cập nhật Khoản 4vào Điều 5 như sau:

“4. Hồ nước sơ điều chỉnh phạm vi chuyển động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề đi khám bệnh, chữabệnh:

a) hồ sơ bổ sung cập nhật phạm vi hoạt độngchuyên môn trong chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh dịch bao gồm:

- Đơn đề nghị bổ sung cập nhật phạm vi chuyển động chuyên môn trong chứng chỉ hànhnghề đi khám bệnh, chữa dịch theo mẫu dụng cụ tại mẫu03 - Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

- phiên bản sao có chứng thực văn bằng vàchứng chỉ chăm môn phù hợp vớiphạm vi chuyển động chuyên môn đề nghị bổ sung;

- Giấy xác nhận quá trình thực hànhtheo mức sử dụng tại Điểm c Khoản 1 Điều này;

b) làm hồ sơ đề nghị thay đổi phạm vi hoạtđộng trình độ trong chứng chỉ hành nghề triển khai theo luật pháp tại các điểm b, c, d, e Khoản 1 Điều 5Thông tứ này và:

- Đơn đề nghị biến đổi phạmvi chuyển động chuyên môn theo chủng loại 03 - Phụ lục02 ban hành kèm theo Thông tư này;

- Hai ảnh màu 04 x 06 cm được chụp bên trên nền white trong thời gian khôngquá 06 mon tính mang lại ngày nộp đơn.”

7. Bổ sung Điểm gvào Khoản 1 Điều 6 như sau:

“g) Giấy ghi nhận đủ sức mạnh để hành nghề thăm khám bệnh, chữa dịch docơ sở xét nghiệm bệnh, trị bệnh bao gồm đủ đk theo quy định của cục trưởng cỗ Y tế cấp.

8. Bổ sung cập nhật Khoản 4,Khoản 5 vào Điều 6 như sau:

“4. Hồ nước sơ kiểm soát và điều chỉnh phạm vi hoạt độngchuyên môn trong chứng từ hành nghề:

a) hồ nước sơ bổ sung cập nhật phạm vi hoạt độngchuyên môn trong chứng từ hành nghề gồm:

- Đơn đề nghị bổ sung phạm vi hoạt độngchuyên môn theo Phụ lục 04 phát hành kèm theoThông tư này;

- phiên bản sao có chứng thực văn bằngchuyên môn cân xứng với phạm vi vận động chuyên môn đề nghị bổ sung;

- Giấy xác thực quá trình thực hànhphù hợp với phạm vi hoạt động chuyênmôn đề nghị bổ sung cập nhật và thời gian hành nghề theo công cụ tại Điều 24 luật pháp khám bệnh, trị bệnh;

b) làm hồ sơ đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn thực hiện theoquy định tại những điểm b, c, d, eKhoản 1 Điều 5 Thông tứ này và:

- Đơn đề nghị biến đổi phạm vi hoạt động chuyên môn;

- Hai hình ảnh màu 04 x 06 centimet được chụp trên nền trong trắng thờigian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn.

5. Các sách vở và giấy tờ có trong hồ sơ đề nghịcấp, cung cấp lại hoặc điều chỉnh phạmvi hoạt động chuyên môn trong chứng từ hành nghề nguyên lý nộp bản sao có xác thực có thể áp dụng 1 trong các hiệ tượng sau đây:

a) phiên bản sao có chứng thực;

b) bản sao và xuất trình bản gốcđể người đón nhận hồ sơ đối chiếu, kiểm ra, ký chứng thực lên bản sao khi nộp hồsơ trực tiếp.”

9. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 7 như sau:

“Điều 7. Thủ tục cấp, cấp lại chứngchhành nghề với điềuchnh phạm vi hoạt độngchuyên môn trong chứng từ hành nghề

1. Hồ nước sơ ý kiến đề xuất cấp, cung cấp lại chứngchỉ hành nghề và điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng từ hànhnghề theo nguyên lý tại Điều 5 với Điều 6 Thông tứ này được thực hiện như sau:

a) Người ý kiến đề xuất cấp, cấp cho lại chứngchỉ hành nghề và kiểm soát và điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề nằm trong thẩm quyền biện pháp tại Khoản 1Điều 26 chế độ khám bệnh, chữa trị bệnh:

- gửi 01 cỗ hồ sơ về cục Quảnlý khám, chữa dịch - bộ Y tế; so với người hành nghề y học truyền thống gửi 01 bộ hồ sơ về Cục cai quản y, dược cổ truyền;

- ngôi trường hợp bạn hành nghề vẫn đượcBộ Y tế cấp chứng từ hành nghề nhưng tại thời gian đề nghị bổ sung cập nhật hoặc biến hóa phạm vi hoạt động chuyên môn, người hành nghề thao tác làm việc tạicơ sở khám bệnh, chữa căn bệnh thuộc thẩm quyền thống trị của Sở Y tế thì nộp hồsơ về Sở Y tế để đề nghị bổ sung cập nhật hoặc biến đổi phạm vi vận động chuyên môn.

- ngôi trường hợp bạn hành nghề được SởY tế cấp chứng chỉ hành nghề mà lại tại thời gian đề nghị bổ sung cập nhật hoặc biến hóa phạm vi chuyển động chuyên môn, tín đồ hành nghề làm việc tại các đại lý khám bệnh, trị bệnhthuộc thẩm quyền làm chủ của bộ Y tế hoặc Sở Y tế khác thì nộp hồ sơ về bộ Y tếhoặc Sở Y tế có thẩm quyền quản ngại lýcơ sở khám bệnh, chữa bệnh dịch đang hành nghề để đề nghị bổ sung hoặc thay đổi phạmvi chuyển động chuyên môn.

- Trường thích hợp tại thời điểm ý kiến đề xuất cấp,cấp lại hoặc điều chỉnh phạm vi hoạtđộng trình độ chuyên môn trong triệu chứng chỉhành nghề, tín đồ hành nghề không thao tác tại các đại lý khám bệnh, chữa bệnh nàothì nộp hồ sơ về Sở Y tế nơi có hộ khẩu hay trú để đề nghị cấp,bổ sung hoặc biến hóa phạm vi vận động chuyên môn.

b) Người đề xuất cấp, cung cấp lại hoặc điềuchỉnh phạm vi chuyển động chuyên môn trong chứng từ hành nghề thuộc thẩm quyền chế độ tại Khoản 2 Điều 26 điều khoản khám bệnh, chữa căn bệnh gửi 01 cỗ hồ sơ về SởY tế tỉnh.

2. Trình trường đoản cú xem xétđề nghị cấp, cấp cho lại chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt độngchuyên môn trong chứng từ hành nghề:

a) Khi cảm nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấplại chứng từ hành nghề hoặc kiểm soát và điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề, bộ Y tế hoặcSở Y tế tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ quan mừng đón hồ sơ) gửi cho tất cả những người đề nghị cấp, cấp cho lại chứng chỉ hành nghề hoặc kiểm soát và điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề Phiếutiếp dìm hồ sơ theo cơ chế tại

ban hành kèm theo Thông tứ này;

b) Trong thời gian quy định tại các khoản 2, 3 Điều 28 qui định khám bệnh, chữa bệnh kể từ ngày ghi trên Phiếu đón nhận hồ sơ, Tổ thư ký hình thức tại Điều 9 Thông tư này phảitiến hành đánh giá hồ sơ. Nếu không có yêu cầu bổ sung thì cần trình thủ trưởng cơ quan chào đón hồ sơ nhằm cấp, cung cấp lại chứng chỉ hành nghề hoặc kiểm soát và điều chỉnh phạm vi vận động chuyên môn trong hội chứng chỉhành nghề; còn nếu như không cấp, cấp cho lạichứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong hội chứng chỉhành nghề thì phải có văn bản trả lời cùng nêu rõ lý do;

Trường hợp hồ sơ kiến nghị cấp, cấp lạichứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề không phù hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày có tác dụng việc, nhắc từngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp, cấplại chứng từ hành nghề hoặc điều chỉnh phạm vi chuyển động chuyên môn trong chứngchỉ hành nghề để hoàn hảo hồ sơ. Văn bản thông báo nên nêu ví dụ là bổ sung cập nhật thêm hầu như tài liệu nào, sửa đổi nội dung gì;

c) Khi nhận ra văn bạn dạng yêu cầu hoànchỉnh hồ sơ, người đề xuất cấp, cấp lại chứng từ hành nghề hoặc điều chỉnh phạmvi chuyển động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề cần sửa đổi, bổ sung cập nhật theođúng phần đa nội dung đã có được ghitrong văn bạn dạng và gửi về cơ quan đón nhận hồ sơ. Ngày tiếp nhận hồ sơ té sungđược ghi bên trên Phiếu đón nhận hồ sơ. Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ không tồn tại văn bạn dạng yêu ước sửa đổi, ngã sungthì bắt buộc cấp, cấp cho lại triệu chứng chỉhành nghề hoặc điều chỉnh phạm vihoạt động trình độ trong chứng chỉ hành nghề trong thời gian quy định trên Điểm b Khoản này;

d) Trường phù hợp người đề xuất cấp, cấplại chứng chỉ hành nghề hoặc điềuchỉnh phạm vi hoạt động chuyên môntrong chứng chỉ hành nghề đã bổ sung hồ sơ mà lại không đúng với yêu cầu thì cơquan đón nhận hồ sơ vẫn thông báo cho những người đề nghị cấp, cấp cho lại chứng chỉ hànhnghề hoặc kiểm soát và điều chỉnh phạm vi vận động chuyên môn trong chứng từ hành nghề để tiếp tục hoàn chỉnh hồsơ theo biện pháp tại các điểm c, d Khoản 2 Điều này”.

3. Chứng chỉ hành nghề, ra quyết định cấpbổ sung, biến đổi phạm vi vận động chuyên môn trong chứng từ hành nghề do Bộtrưởng cỗ Y tế hoặc người đứng đầu Sở Y tế tỉnh cấp theo mẫu giải pháp tại Phụ lục 4a và theo mã số nguyên lý tại Phụ lục 05 phát hành kèm theo Thông tư này với mỗi cánhân chỉ được cấp một chứng từ hành nghề. Phôi chứng chỉ hành nghề do cỗ Y tếquản lý cùng cung cấp.

4. Phiên bản sao chứng chỉhành nghề, ra quyết định cấp ngã sung, biến đổi phạm vi vận động chuyên môn thăm khám bệnh,chữa căn bệnh và hồ nước sơ ý kiến đề nghị cấp, cấp lại chứng từ hành nghề hoặc kiểm soát và điều chỉnh phạmvi hoạt động chuyên môn trong chứng từ hành nghề được lưu giữ tại phòng ban cấp, cấplại chứng từ hành nghề hoặc kiểm soát và điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn vào chứngchỉ hành nghề.”

10. Bổ sung cập nhật Điều 7a vào sau Điều 7 như sau:

“Điều 7a. Phạmvi vận động chuyên môn ghi trên chứng từ hành nghề

1. Phạm vi hoạt động chuyên môn ghitrên chứng từ hành nghề theo các nhóm siêng khoa vẻ ngoài tại Phụ lục 4b phát hành kèm theo Thông bốn này.

2. Người phụ trách chuyên mônkỹ thuật của các đại lý khám bệnh, chữa bệnh căn cứ phạm vi hoạt động chuyên môn ghitrên chứng từ hành nghề, văn bằng, chứng chỉ và năng lực của người hành nghề để chất nhận được người hành nghề được thực hiện cácchuyên môn kỹ thuật cụ thể tại các đại lý khám bệnh, chữa bệnh dịch do bản thân phụ trách.”

11. Bổ sung Khoản 9 vào Điều 11 như sau:

“9. Ngôi trường hợp bạn chịu trách nhiệmchuyên môn của cửa hàng khám bệnh, chữa dịch vắng khía cạnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnhvì lý do nhỏ xíu đau, nghỉ ngơi phép, đi họchoặc bởi vì các nguyên nhân khác thì bạn chịu trách nhiệm trình độ chuyên môn phải tiến hành cácthủ tục sau:

a) Nếu thời gian vắng khía cạnh tại đại lý khám bệnh, chữa dịch dưới 3ngày thì cần ủy quyền bởi văn phiên bản cho người thao tác tại đại lý khám, trị bệnhđó có chứng chỉ hành nghề phù hợpvới tối thiểu một trong các chuyên khoa mà các đại lý khám bệnh, chữa trị bệnh đăng ký hoạtđộng với có thời hạn khám bệnh, trị bệnh tối thiểu là 54 tháng;

b) Nếu thời gian vắng khía cạnh tại cơ sở khám bệnh, chữa căn bệnh trên 3ngày thì triển khai theo luật pháp tại Điểm a Khoản 9 Điều này với phải gồm văn bảnbáo cáo Sở Y tế;

c) Nếu thời gian vắng phương diện tại cửa hàng khám bệnh, chữa bệnh từ 30 ngày mang lại 180 ngày thì triển khai theo quyđịnh tại Điểm a Khoản 9 Điều này, bao gồm văn phiên bản báo cáo Sở Y tế cùng được Sở Y tế thuận tình bằng văn bản;

d) Nếu thời hạn vắng phương diện tạicơ sở đi khám bệnh, chữa bệnh dịch trên 180 ngày thì cửa hàng khám bệnh, chữa dịch phảilàm hồ nước sơ, giấy tờ thủ tục đề nghị chũm đổingười chịu đựng trách nhiệm trình độ của đại lý khám bệnh, chữa bệnh.”

12. Bổ sung Khoản 3a vào sau Khoản 3 Điều 16 nhưsau:

a) Trường thích hợp trung vai trung phong y tế, cơquan, đơn vị, tổ chức có ra đời đơn vị xét nghiệm bệnh, trị bệnh: thời hạn thực hành đi khám bệnh, chữa bệnh dịch dongười phụ trách y tế cơ quan, đơnvị, tổ chức chứng thực kèm theo quyết định thành lập cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh lý của cơ quan gồm thẩm quyền;

b) Trường vừa lòng trung chổ chính giữa y tế, cơquan, đơn vị, tổ chức triển khai không thành lập và hoạt động đơn vị xét nghiệm bệnh, chữa trị bệnh: việc xác thực thời gian thực hành thực tế cho ngườihành nghề sẽ vì chưng thủ trưởng cơ quan chứng thực và cố nhiên văn bạn dạng phâncông fan đó làm công tác y tế củacơ quan, đối kháng vị, tổ chức;

c) Đối với những người hành nghề xét nghiệm bệnh,chữa dịch tại trung trung khu y tế, y tế cơ quan đơn vị, tổ chức đề xuất cấp chứng chỉ hành nghề bắt đầuthực hiện bài toán khám bệnh, trị bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 tới lúc này thì phảithực hành theo khí cụ tại Khoản 1 Điều 24 cơ chế khám bệnh, trị bệnh.”

13. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 16 nhưsau:

“4. Bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế, Lãnh đạo những Bộ, ngành hoặc người đứng đầu Sở Y tế tỉnh có trọng trách phân công các cơ sở đi khám bệnh, chữa dịch thuộc thẩmquyền thống trị tham gia trả lời thực hành đối với người có nhu cầu chứng thực quá trình thực hành.”

14. Bổ sung Điều 25a vào sau cùng Điều 25 như sau:

"Điều 25a. Chống khám tứ vấnvà chữa bệnh dự phòng

1. Cơ sở vật chất:Đáp ứng các điều khiếu nại theo phương pháp tại Khoản 1 Điều 25 Thông tư này;

2. Sản phẩm y tế:

a) có đủ thiết bị, lao lý y tế phù hợpvới phạm vi hoạt động chuyên môn mà cửa hàng đăng ký;

b) tất cả hộp thuốc kháng choáng cùng đủ thuốc cấp cho cứu siêng khoa;

c) Nếu thực hiện tiêm chủng vắc xin, sinh phẩm y tế thì phải triển khai theohướng dẫn của Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày đôi mươi tháng 3 năm năm trước của bộ trưởng Bộ Y tế về vấn đề hướng dẫn việc cai quản sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.

3. Nhân sự:

a) Người chịu trách nhiệm chuyên mônkỹ thuật ở trong nhà khám tư vấn và điều trị dự phòng phải là bs đa khoa có chứng chỉ hành nghề và bao gồm thờigian khám bệnh, trị bệnh tối thiểu là 54 tháng;

b) Ngoài fan chịu trách nhiệmchuyên môn kỹ thuật ở trong phòng khám tư vấn và chữa bệnh dự phòng, các đối tượng người dùng khác thao tác trong cơ sở y tế nếucó thực hiện công việc chuyên môn yêu cầu có chứng từ hành nghề thăm khám bệnh, chữa bệnh cân xứng với các bước được phân công.

4. Phạm vi chuyển động chuyên môn:

a) tổ chức triển khai khám sàng lọc, phát hiện tại sớmcác bệnh truyền nhiễm, bệnh tật học đường, bệnh tương quan đến dinh dưỡng, bệnhkhông lây nhiễm, căn bệnh chưa rõ vì sao cho cá nhân và cộng đồng;

b) bốn vấn, truyền thông nâng cấp sứckhỏe, bồi bổ hợp lý, tiêm chủng phòng bệnh, kiểm soát điều hành các nguyên tố nguy cơ so với sức khỏe nhằm cải thiện sức khỏe cộng đồng;

c) Tiêm chủng vắc xin, sinh phẩm y tế theo hình thức dịch vụ;

d) Khám, thống trị sức khỏe xã hội và hồi sinh chức năng;

e) Tổ chức thực hiện các vận động quảnlý, support và điều trị dự phòng các căn bệnh truyền nhiễm, bệnh liên quan đến dinh dưỡng không hợp lý, bệnh liên quan náo loạn chuyển hóa, bệnh dịch không lan truyền khác với các đối tượng nguy cơ mắc bệnh không truyền nhiễm (bệnh bướu cổ, Basedow, đái dỡ đường,tăng ngày tiết áp, răng miệng, bệnh công việc và nghề nghiệp và những bệnh không lây lây truyền khác);

Căn cứ vào năng lực thực tế của ngườihành nghề và điều kiện thiết bị y tế, cơ sở vật chất ở trong phòng khám giám đốc SởY tế thức giấc phê duyệt hạng mục chuyên môn ví dụ theo quy định tại Thông bốn số43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm trước đó của bộ trưởng Bộ Y tế.”

15. Sửa đổi, bổsung Điểm c vàĐiểm đ Khoản 4 Điều 29 như sau:

“c) ko đượcsử dụng dung dịch đối quang tĩnh mạch, trừ bệnh viện chẩn đoán hình ảnh có bác sỹ hồi sức cung cấp cứu vàcó phòng cấp cho cứu.”

“d) cn X.Quang (tốt nghiệp đại học) được phát âm và thể hiện hình ảnh chẩn đoán cơ mà khôngđược tóm lại chẩn đoán.”

16. Sửa đổi, bổsung Khoản 3 Điều 36 như sau:

“3. Tổ chức, nhân sự:

a) Người phụ trách chuyên mônphải thỏa mãn nhu cầu các điều kiện sauđây:

- Là bác sỹ, y sĩ có chứng từ hành nghề.

- Có thời hạn khám bệnh, trị bệnhít độc nhất vô nhị là 54 tháng.

b) số lượng người hành nghề ở trong trạm y tế cấp xã phải đáp ứng nhu cầu điều kiện quyđịnh tại Mục IV của Thông tứ liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày thứ 5 tháng 6 năm2007 của liên bộ: cỗ Y tế - bộ Nội vụ trả lời định nút biên chế sự nghiệptrong các cơ sở y tế nhà nước.

c) Đối với bác sỹ về công tác tại cáctrạm y tế xóm thuộc những vùng gồm điều kiện kinh tế - thôn hội quan trọng đặc biệt khó khăn màchưa có chứng chỉ hành nghề thì được khám, kê đơn, điều trị những bệnh thông thườngtheo phân công nhiệm vụ bằng văn bảncủa giám đốc Trung vai trung phong y tế thị xã và phụ trách trước pháp luật về sựphân công này.”

17. Bổ sung cập nhật Khoản7 vào Điều 39 như sau:

“7. Hồ sơ đề nghị thay đổi người chịu đựng trách nhiệm trình độ của cơ sởkhám bệnh, chữa trị bệnh:

a) Công văn đềnghị của cửa hàng khám bệnh, chữa bệnh;

b) đưa ra quyết định bãi nhiệm bạn chịutrách nhiệm chuyên môn trước trên đây củacơ sở xét nghiệm bệnh, chữa trị bệnh;

c) quyết định bổ nhiệm bạn chịutrách nhiệm trình độ của các đại lý khám bệnh, chữa trị bệnh;

d) phiên bản sao có xác thực chứng chỉhành nghề của bạn được chỉ định chịu trách nhiệm chuyên môn của các đại lý khám bệnh, trị bệnh;

đ) đúng theo đồng lao rượu cồn hoặc đưa ra quyết định tuyển dụng của fan đượcbổ nhiệm phụ trách chuyênmôn của đại lý khám bệnh, trị bệnh;

e) Giấy chứng thực thời gian thực hànhhoặc tài liệu minh chứng người được bổ nhiệm có đủ thời hạn hànhnghề nhằm là người chịu trách nhiệmchuyên môn;

g) bản gốc Giấy phép buổi giao lưu của cơsở thăm khám bệnh, chữa trị bệnh.”

18. Phát hành kèm theo Thông tưnày: bổ sung cập nhật các Phụ lục 4a,4b vào sau Phụ lục 4và sửa đổi, bổ sung các phụ lục 01, 03, 04, 13, 14 của Thông bốn số 41/2011/TT-BYT .

Điều 2. Hiệu lựcthi hành

Thông tư này còn có hiệu lực thực hành từngày 01 mon 01 năm 2016.

Điều 3. Tráchnhiệm thực hành và tổ chức triển khai thực hiện

1. Cục trưởng Cục làm chủ khám, chữabệnh, cục trưởng Cục thống trị y, dược truyền thống cổ truyền trong phạm vi chức năng, nhiệm vụđược giao có trách nhiệm tổ chức triển khai việc triển khai Thông bốn này.

2. Viên trưởng Cục cai quản khám, chữabệnh, cục trưởng Cục làm chủ Y, dược cổ truyền, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cùng ChánhThanh tra cỗ Y tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao cótrách nhiệm phối hợp với các Vụ, Cục, Tổng cục gồm liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra bài toán cấp chứng chỉ hànhnghề, giấy phép hoạt động, bài toán thực hiện vận động khám bệnh, chữa bệnh dịch và việcchấp hành pháp luật của các cơ sở đi khám bệnh, chữa bệnh dịch trong phạm vi cả nước.

3. Chủ tịch Sở Y tế tỉnh bao gồm trách nhiệmtổ chức kiểm tra, thanh tra câu hỏi cấp chứng từ hành nghề, giấy tờ hoạt động,việc thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh dịch và câu hỏi chấp hành pháp luật củacác các đại lý khám bệnh, chữa bệnh dịch trong phạm vi địa phương cai quản lý.

Trong quy trình thực hiện, nếu có vướngmắc, đề nghị những cơ quan, tổ chức, cá thể phản ánh đúng lúc về bộ Y tế (Cục cai quản khám, chữa dịch hoặc Cục thống trị Y, dượccổ truyền) nhằm nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận: - Văn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ (Vụ KGVX; Công báo, Cổng thông tin điện tử CP); - các Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ sở thuộc bao gồm phủ; - cỗ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL); - bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo); - các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - các Vụ, Cục, Tổng cục, văn phòng Bộ, thanh tra Bộ; - các đơn vị trực thuộc bộ Y tế; - Y tế các Bộ, ngành; - Sở Y tế tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương; - Cổng thông tin điện tử bộ Y tế; - Lưu: VT, KCB (03b), PC(02b).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Xuyên

PHỤ LỤC 1

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNHNGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH(Ban hành kèm theo Thông tứ số 41/2015/TT-BYT ngày 16 mon 11 năm 2015 củaBộ trưởng cỗ Y tế)

Mu 01

Ápdụng so với ngườiViệt Nam

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGAVIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc-----------------

….1….ngày ….. Tháng ..... Năm 20….

ĐƠNĐỀ NGHỊ

Cấpchứng chỉ hành nghề đi khám bệnh, cha bệnh

Kínhgửi: ……………2……………………..

Họ cùng tên: …………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại nay:3 …………………………………………………………………………………

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ………….. Ngày cấp: ……….. Chỗ cấp: ………

Điện thoại: …………………………………….Email (nếu có):………………………………

Văn bởi chuyên môn:4 …………………………………………………………………………

Phạm vi chuyển động chuyên môn đềnghcấp: …………………………………...............

Tôi xin gởi kèm theo đơn này bộ hồ sơgồm các giấy tờ sau:

1.

Bản sao có chứng thực văn bởi chuyên môn

2

Văn phiên bản xác nhận quá trình thực hành

3.

Phiếu lý lịch tư pháp

4.

Sơ yếu ớt lý lịch

5.

Giấy ghi nhận sức khỏe

6.

Hai hình ảnh màu 04cm x 06cm

Kính ý kiến đề xuất Quý cơ quan chú ý và cấp chứng từ hành nghề đi khám bệnh, chữa bệnh dịch cho tôi./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN (ký với ghi rõ họ, tên)

_______________

1 Địa danh

2 Tên ban ngành cấp chứng chỉ hành nghề

3Ghi rõ địa chỉ cửa hàng theo địa điểm đăng kýthường trú hoặc trợ thời trú.

4 Vănbằng trình độ ghi theo đối tượng người tiêu dùng quy định tại Điều 17 Luậtkhám bệnh, chữa bệnh hoặc giấy hội chứng nhận chuyên môn chuyên môn so với lươngy hoặc giấy ghi nhận bài dung dịch gia truyền hoặc phươngpháp chữa dịch gia truyền do bộ Y tế cung cấp hoặc Sở Y tế cấp phù hợp để ý kiến đề xuất cấp chứng chỉ hành nghề

Mu 02

Ápdụng so với người nước ngoài, người Việt nam giới định nướcngoài

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGAVIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc-----------------

….1….ngày ….. Mon ..... Năm 20….

Xem thêm: Nên Phun Hay Thêu Chân Mày Đẹp Hơn, Phun Hay Thêu Chân Mày Đẹp Hơn

ĐƠNĐỀ NGHỊ

Cấpchứng chỉ hành nghề khám bệnh, cha bệnh

Kínhgửi: ……………2……………………..

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:3 …………………………………………………………………………………

Hộ chiếu số: ……….. Ngày cấp: …………..Ngày không còn hạn: …………. Khu vực cấp: ………….

Điện thoại:……………………………………. Thư điện tử (nếu có): ………………………………

Văn bởi chuyên môn:4 ………………………………………………………………………..

Phạm vi hoạt động chuyên môn đềnghcấp: …………………………………..............

Tôi xin nhờ cất hộ kèm theo 1-1 này cỗ hồ sơgồm các sách vở và giấy tờ sau:

1.

Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn

2.

Văn phiên bản xác nhận quy trình thực hành

3.

Bản sao giấy chứng nhận ra tiếng Việt nhuần nhuyễn hoặc giấy chứng nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc giấy chứng nhận đủ chuyên môn phiên dịch trong xét nghiệm bệnh, trị bệnh

4.

Bản sao có chứng thực giấy phép lao động

5.

Giấy ghi nhận sức khỏe

6.

Hai hình ảnh màu 04cm x 06cm

Kính kiến nghị Quý cơ quan để mắt tới và cấpchứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa dịch cho tôi./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN (ký với ghi rõ họ, tên)

_______________

1 Địa danh

2 Tên cơ sở cấp chứng từ hành nghề

3 Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thườngtrú hoặc nhất thời trú.

4 Văn bằng trình độ ghi theo đối tượng người dùng xin cấpchứng chỉ hành nghề cách thức tại Điều17 điều khoản khám bệnh, chữa bệnh dịch hoặccác văn bằng chuyên môn khác

Mu 03

Ápdụng đối với người Việt Nam, người nước ngoài, người Việt nam định cư c ngoài

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc--------------------

….1….ngày ….. Mon ..... Năm 20….

ĐƠNĐỀ NGHỊ

Cấpbổ sung (hoặc nỗ lực đổi) phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng từ hành nghềkhám bệnh, chữa bệnh

Kínhgửi: ……………2……………………..

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại nay:3 …………………………………………………………………………………

Hộ chiếu số: ……….. Ngày cấp: …………..Ngày hết hạn: …………. Nơi cấp: ………….

Điện thoại:……………………………………. E-mail (nếu có): ………………………………

Văn bởi chuyên môn:4 …………………………………………………………………………

Phạm vi vận động chuyên môn đã đượccấp: ………………………………………………

Phạm vi chuyển động chuyên môn đề nghịbổ sung/thay đổi: …………………………………

Tôi xin nhờ cất hộ kèm theo solo này bộ hồ sơ tất cả các giấy tờ sau:

1. Bản sao có chứng thực văn bằng trình độ

2. Giấy chứng thực quá trình thực hành

3. Phiên bản sao có xác nhận chứng chỉ hành nghề đã có được cấp

Kính đề nghị Quý cơ quan chu đáo và cấpbổ sung/ thay đổi phạm vi chuyển động chuyên môn trong chứng từ hành nghề đi khám bệnh,chữa bệnh cho tôi./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN (ký và ghi rõ họ, tên)

_______________

1 Địa danh

2 Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

3 Ghi rõ địa chỉ cửa hàng theo nơi đăng ký thườngtrú hoặc nhất thời trú.

4 Văn bằng trình độ chuyên môn ghi theo đối tượng người dùng xin cấpchứng chỉ hành nghề phương tiện tại Điều17 lao lý khám bệnh, chữa dịch hoặccác văn bằng trình độ khác

Mu 04

Mu Sơ yếu hèn lý lịch

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc--------------------

Ảnh mầu 4x6cm (có đóng góp dấu giáp lai của cơ quan chứng thực lý lịch)

SƠYẾU LÝ LỊCH

TỰTHUẬT

Họ với tên: ………………………………………..Nam, nữ: ………………………………….

Sinh ngày …..tháng ….. Năm…………………………………………………………………

Nơi ở đăng ký hộ khẩu hay trú hiện tại nay: ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh thư nhân dân số: ……………………………………… chỗ cấp: …………….

Ngày ……….. Mon ……………. Năm …………………………………………..................

Khi cần báo tin cho ai? sống đâu?: ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Số hiệu:…………………. ký hiệu:…………………..

Họ và tên:……………………………………….. Túng danh: ……………………………………

Tên thường gọi: …………………………………………………………………………………

Sinh ngày ……………………..tháng ……………. Năm……….. Tại: ……………………..

Nguyên quán: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

Nơi đk thường trú hiệnnay: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc: ………………………………….Tôn giáo: ……………………………………………

Thành phần mái ấm gia đình sau cải tân ruộngđất (hoặc cải tạo công yêu quý nghiệp) …………

………………………………………………………………………………………………………

Thành phần bạn dạng thân hiện nay nay: …………………………………………………………………

Trình độ văn hóa: ……………………………………. Ngoại ngữ: ……………………………

Trình độ chăm môn:............................................ Loại hìnhđào tạo thành ……………………

Chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………………………

Kết nạp Đảng cộng sản vn ngày ……… tháng ……….. Năm ………………………

Nơi kết nạp: ......................................................................................................................

Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày …… tháng …….. Năm: ................................................

Nơi kết nạp:………………………………………………………………………………………

Tình hình mức độ khỏe: ................ Cao 1m ………….. Cân nặng nặng: ……………………..kg

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn chuyên môn:..........................................................................

Cấp bậc: ………………………………….Lương chủ yếu hiện nay: .....................................

Ngày nhập ngũ: ………………………………. Ngày xuất ngũ: ………………………………

Lý do: ………………………………………………………………………………………………

HOÀNCẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố: …………………………….. Tuổi……………….. Nghề nghiệp và công việc ………………

Trước cách mạng mon 8 có tác dụng gì? Ở đâu? ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Trong đao binh chống thực dân Pháplàm gì? Ở đâu? …………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Từ năm 1955 tới thời điểm này làm gì? Ở đâu?(Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Họ với tên mẹ: ………………………..Tuổi: ……………..Nghề nghiệp ……………………..

Trước cách mạng mon 8 làm gì? Ở đâu? ………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Trong tao loạn chống thực dân Pháplàm gì? Ở đâu? …………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Từ năm 1955 tới thời điểm này làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp bây giờ đang làm)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

HỌVÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghirõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ bao gồm trị của từng người)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên vợhoặc chồng: ………………………………………….Tuổi: ……………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………….

Nơi làm việc: …………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………

Họ với tên các con:

1) ………………………………………Tuổi: ……………… Nghề nghiệp: …………………

2) ………………………………………Tuổi: ……………… Nghề nghiệp: …………………

3) ………………………………………Tuổi: ……………… Nghề nghiệp: …………………

4) ………………………………………Tuổi: ……………… Nghề nghiệp: …………………

5) ………………………………………Tuổi: ……………… Nghề nghiệp: …………………

QUÁTRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm đến tháng năm

Làm công tác gì?

Ở đâu?

Giữ chức vụ gì?

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng:..................................................................................................................

Kỷ luật: …………………………………………………………………………………………..

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trênlà đúng sự thực và chịu trách nhiệm về đều lời khai đó. Nếu trong tương lai cơ quan tất cả thẩm quyền vạc hiện vụ việc gì ko đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.

Xác dấn của Thủ trưởng Cơ quan/ Xí nghiệp/ chủ tịch UBND Xã, Phường

……….., ngày ….. Tháng ….. Năm ……….. Người khai ký tên

PHỤ LỤC 3

MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP,CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH(Ban hành dĩ nhiên Thông tứ số 41/2015/TT-BYT ngày 16 mon 11 năm năm ngoái của bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế)

……….1……….. -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: /PTN-....2....

…3…, tháng ngày năm 20…

PHIẾUTIẾP NHẬN

Hồsơ đề nghị cấp, cấp cho lại chứng chỉ hành nghkhám bệnh, cha bệnh

Họ với tên: ………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:4……………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………

Hình thức cấp chứng từ hành nghề: cấp phát mới □ cấp lại □

Đã dìm hồ sơ kiến nghị cấp, cung cấp lại chứng chỉ hành nghề thăm khám bệnh, trị bệnhbao gồm:

1. Đơn kiến nghị cấp, cấp cho lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa trị bệnh

2. Bản sao có xác nhận văn bởi chuyên môn

3. Văn bạn dạng xác nhận quy trình thực hành

4. Phiếu lý lịch tư pháp

5. Sơ yếu đuối lý lịch

6. Giấy ghi nhận sức khỏe

7. Bạn dạng sao giấy chứng phân biệt tiếng Việt thuần thục hoặc giấy ghi nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch trong xét nghiệm bệnh, chữa bệnh dịch (đối với những người nước ngoài, người nước ta định cư sống nước ngoài)

8. Bạn dạng sao có chứng thực giấy phép lao đụng (đối với người nước ngoài, người nước ta định cư sinh sống nước ngoài)

9. Phiên bản sao có xác nhận giấy bệnh nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục

10. Hai hình ảnh màu 04cm x 06cm

Ngày hứa hẹn cấp,cấp lại chứng chỉ hành nghề: ……………………………………………………....………………………….. Ngày tháng năm 20...

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ (Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

Tiếp nhấn hồ sơ bổ sung lần: ngày tháng năm ký nhận

Tiếp thừa nhận hồ sơ bổ sung lần: tháng ngày năm ký nhận

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: tháng ngày năm ký kết nhận

_______________

1 Têncơ quan lại cấp chứng chỉ hành nghề

2 Chữviết tắt tên ban ngành cấp bệnh chỉhành