Phương pháp giải bài tập đốt cháy

Bài viết nhằm củng cố gắng kiến thức và kỹ năng kim chỉ nan về dạng tân oán đốt cháy hiđrocacbon, đôi khi bài viết còn tổng thích hợp các phương thức giải bài xích tập tìm CTPT của thích hợp chất một biện pháp ngắn gọn với lô ghích.


PHƯƠNG PHÁP. GIẢI NHANH BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY HIĐROCACBON

I. Một số triết lý phải nhớ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ĐÁPhường ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

D

A

B

B

A

C

A

C

B

 


Tải về

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngayChuyên mục: Kiến thức