Phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện

*

*

*

*

*

thực thi kỹ thuật tiêu gai huyết cứu sống người bệnh liệt nửa người quảng ngãi lần đầu chào đón kỹ thuật thay khớp gối thực thi kỹ thuật DSA (DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY) Phẩu thuật nội soi điều trị thoát vị bẹn Triển khai technology HDF online vào điều trị cho những người chạy thận tự tạo Cấy ghép răng bằng cách thức implant

*

1. Tên phòng:Kế hoạch tổng hợp

gmail.com

3. Cơ cấu tổ chức - nhân sự:

- Trưởng phòng: BSCKII Võ Văn Văn

- bác sĩ YHDP: 02

- cđ NHS: 01

- cử nhân CNTT: 04

4. Chức năng nhiệm vụ

4.1. Chức năng

Phòng chiến lược tổng thích hợp của cơ sở y tế là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và phụ trách trước người có quyền lực cao về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng;

- Đôn đốc và chất vấn việc thực hiện quy chế bệnh dịch viện;

- Tổ chức lãnh đạo công tác nghiệm vụ chuyên môn Bệnh viện.

Bạn đang xem: Phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện

4.2. Nhiệm vụ

- phòng được tạo thành các bộ phận:

+ Giám định bảo đảm y tế.

+ thống kê - báo cáo

+ chào đón và tàng trữ Hồ sơ căn bệnh án

+ bộ phận giải quyết một số trong những vấn đề trực thuộc chức năng: chỉ đạo tuyến, phân tích khoa học và đào tạo và giảng dạy cán bộ

- địa thế căn cứ vào nhiệm vụ của căn bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập mưu hoạch triển khai các mặt hoạt động của Bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, tấn công giá, công dụng việc triển khai kế hoạch, quy chế Bệnh viện để report giám đốc xem xét, chỉ đạo.

- tổ chức triển khai đào tạo liên tục cho những thành viên trong khám đa khoa và tuyến dưới. Phối phù hợp với các ngôi trường để tổ chức thực hành mang lại học viên.

- Tổng kết reviews công tác chăm môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn dịch viện.

- tổ chức triển khai việc điều hoà phối hợp công tác giữa những khoa, chống trong bệnh viện, giữa khám đa khoa với những cơ quan có tương quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh tình của Bệnh viện.

- Phối phù hợp với các khoa phòng triển khai công tác chỉ đạo tuyến để lãnh đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

Xem thêm: Chân Tay Tê Mỏi Là Bệnh Gì, Nhức Mỏi Chân Tay Là Bệnh Gì

- Tổ chức triển khai công tác hòa hợp tác quốc tế theo planer của cơ sở y tế và quy định trong phòng nước.

- Đảm bảo vấn đề lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.

- Lên kế hoạch công tác thường trực toàn dịch viện.

- xuất bản quy hoạch cách tân và phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét chăm chút và báo cáo cấp trên.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, report giám đốc và cơ quan cung cấp trên.

- chuẩn bị các phương pháp phòng kháng thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác nhằm trình người có quyền lực cao và tổ chức thực hiện.

- tổ chức khám sức mạnh cho các đối tượng lao động, tiếp thu kiến thức trong nước và nước ngoài.