Niệm Chú Đại Bi Có Tác Dụng Gì

Thần Chú Đại Bi là một trong những bài chú đạo phật được tụng niệm với được nghe biết nhiều tốt nhất hiện nay. Nhiều ý niệm cho rằng: Tụng Chú Đại Bi hằng ngày sẽ được ý trung nhân Tát và những vị thần bảo vệ, giúp chúng ta thoát khỏi hầu như khổ nạn trong cuộc sống, giảm trừ nghiệp chướng từ không ít đời các kiếp. Vậy quan tiền điểm về việc linh ứng của chú ấy Đại Bi bao gồm đúng không?

Chúng ta buộc phải trì tụng Chú Đại Bi ra làm sao để đẩy mạnh hết công suất của thần chú nàytốt nhất?


*

Chú Đại Bi thương hiệu gọi đầy đủ là Chú Mãn Nguyện Đại Bi vai trung phong Đà Ra Ni. Vì nếu ai thành trung khu thường xuyên trì tụng chú này mỗi ngày năm biến(mỗi biến là một lần trì tụng) có ý muốn cầu điều chi đều được thành tựu trừ việc mong muốn cầu những điều bất thiện và những kẻ trung ương không chí thành.

Bạn đang xem: Niệm chú đại bi có tác dụng gì

Ngài quan lại Thế Âm Bồ Tát đã nói ở trong tởm Đại Bi tâm Đà Ra Ni rằng: Nếu bọn chúng sanh nào, vào một sớm hôm tụng năm biến đổi chú, sẽ diệt trừ được tội nặng nề trong nghìn muôn ức kiếp sinh tử.

Tụng chú đại bi giờ phạn


Play / pause
JavaScript is required.


0:00
0:00
volume
> next
thực đơn

Ngài còn phát nguyện trước Đức Phật:

Nếu bọn chúng sanh làm sao trì tụng thần chú Đại Bi ngoài ra bị đọa vào 3 đường ác, tôi thề không thành chánh giác.

Tụng trì thần chú Đại Bi, còn nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề ko thành chánh giác.

Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu như không được vô lượng tam muội biện tài (25) tôi thề ko thành chánh giác.

Tụng trì thần chú Đại Bi toàn bộ sự muốn cầu vào đời hiện tại, nếu không được vừa ý, thì chú này sẽ không được gọi là Đại Bi trung khu đà ra ni, duy trừ ước những bài toán bất thiện, trừ kẻ trung ương không chí thành.

Nếu các người nữ ghét bỏ thân nữ, mong mỏi được thân nam, tụng trì thần chú Đại Bi, như ko chuyển con gái thành nam, tôi thề không thành chánh giác. Như kẻ nào tụng trì chú này, nếu như còn sanh chút lòng nghi, tất ko được toại nguyện.

Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, thức siêu thị của hay trụ (26) sẽ có tội khôn xiết nặng, vì chưng nghiệp ác phòng che, mang sử nghìn đức Phật thành lập cũng ko được sám hối, dù có sám hối cũng ko trừ diệt. Nếu đang phạm tội ấy, rất cần phải đối 10 phương đạo sư sám hối, mới hoàn toàn có thể tiêu trừ. Nay vì chưng tụng trì chú Đại Bi tức tốc được trừ diệt. Nguyên nhân thế? vì chưng khi tụng chú Đại Bi trung ương đà ra ni, 10 phương đạo sư hồ hết đến bởi làm hội chứng minh, nên toàn bộ tội chướng thảy đông đảo tiêu diệt. Bọn chúng sanh như thế nào tụng chú này, tất cả tội long giá ngũ nghịch (27), báng pháp, phá người, phá giới, phạm trai, tiêu diệt chùa tháp, trộm của tăng kỳ (28), làm nhơ phạm hạnh (29), từng nào tội ác nghiệp nặng như vậy đều được tiêu hết, duy trừ một việc: kẻ tụng so với chú còn sinh lòng nghi. Nếu gồm sanh trọng điểm ấy, thì tội nhỏ tuổi nghiệp dịu cũng không được tiêu, huống bỏ ra tội nặng? tuy nhiên tuy không liền khử được tội nặng, cũng hoàn toàn có thể làm nhân người yêu đề về kiếp xa sau.

Bạch đức núm Tôn! Nếu những hàng trời, tín đồ tụng trì thần chú Đại Bi, thì không trở nên 15 bài toán chết xấu, sẽ được 15 vị trí sanh tốt.

Thế làm sao là 15 việc chết xấu?

1. Không bị chết vị đói khát khốn khổ.2. Không trở nên chết bởi gông tù tấn công đập.3. Không xẩy ra chết bởi vì oan gia thù địch.4. Không trở nên chết thân quân trận chém giết nhau.5. Không bị chết bởi vì cọp sói cùng ác thú tàn hại.6. Không biến thành chết vày rắn rít độc cắn.7. Không biến thành chết bởi vì nước trôi lửa cháy.8. Không xẩy ra chết vì phạm nhằm mục đích thuốc độc.9. Không trở nên chết do loài sâu trùng độc làm hại.10. Không xẩy ra chết vì điên cuồng mê loạn.11. Không biến thành chết do xẻ cây, té xuống núi.12. Không xẩy ra chết bởi bạn ác trù ếm.13. Không xẩy ra chết bởi vì tà thần, hung quỷ làm hại.14. Không xẩy ra chết vì chưng bịnh ác lâm thân.15. Không trở nên chết vị phi mạng từ hại.

Tụng trì thần chú Đại Bi, không xẩy ra 15 việc chết xấu như thế.

Sao call là 15 vị trí sanh tốt?

1. Phụ thuộc vào chỗ sanh, thường chạm mặt đấng quốc vương nhân hậu lành.2. Phụ thuộc vào chỗ sanh, thường xuyên ở cõi nước an lành.3. Phụ thuộc vào chỗ sanh, thường chạm chán thời đại tốt,4. Tùy thuộc vào chỗ sanh, thường gặp gỡ bạn lành.5. Tùy thuộc vào chỗ sanh, thân căn hay được đầy đủ.6. Tùy thuộc vào chỗ sanh, đạo vai trung phong thuần thục.7. Tùy theo chỗ sanh, không phạm cấm giới.8. Phụ thuộc vào chỗ sanh, hay được quyến trực thuộc hòa thuận, có ân nghĩa.9. Tùy thuộc vào chỗ sanh, vật dụng, thức ẩm thực ăn uống thường được đầy đủ.10. Tùy thuộc vào chỗ sanh, hay được người cung kính giúp đỡ.11. Tùy theo chỗ sanh, tiền của châu báu không xẩy ra kẻ khác chiếm đoạt.12. Tùy thuộc vào chỗ sanh, đều việc ao ước cầu đều được toại nguyện.13. Tùy theo chỗ sanh, long thiên, thiện thần thường xuyên theo ủng hộ.14. Phụ thuộc vào chỗ sanh, thường xuyên được thấy Phật nghe pháp.15. Phụ thuộc vào chỗ sanh, lúc nghe đến chánh pháp ngộ giải nghĩa sâu.

Nếu kẻ làm sao trì tụng chú Đại Bi, sẽ được 15 vị trí sanh giỏi như thế! đến nên tất cả hàng trời, người, đều đề xuất thường tụng trì, chớ sinh lòng biếng trễ.

*

Nghi Thức Trì Chú Đại Bi trung ương Đà La Ni

I. Trước hết chúng ta nên thanh tịnh địa điểm thân, rửa ráy gội sạch sẽ, mang quần áo nhỏ gọn sạch sẽ.

Bạn chọn 1 nơi yên tĩnh, quang đãng, sạch sẽ khiến cho bạn cảm xúc thoải mãi dễ dàng chịu.Bạn có thể đối trước bàn thờ Phật hoặc đối trước hình ảnh Phật hoặc đối trước tượng Phật… Một bức hình ảnh bé bao gồm hình Đức Phật cũng đầy đủ rồi.

II. Đảnh lễ tam bảo, Quán núm Âm người yêu Tát rồi chúng sanh (Quỳ lạy).

Con xin kính cẩn đảnh lễ Chư Phật mười phương (1 lạy).

Con xin kính cẩn đảnh lễ Pháp mười phương (1 lạy).

Con xin kính cẩn đảnh lễ các vị người yêu Tát, Thanh Văn, Duyên Giác thuộc Tăng sư vàcác vị theo học đạo phật (1 lạy).

Con xin kính cẩn đảnh lễ vớ thảy những vị chúng sanh khác (1 lạy)

Mong các vị thuộc tôi tu tập đoạn trừ không còn phiền não, khổ đau cơ mà sớm an nhàn tự tại.

Xem thêm: Tác Dụng Của Vỏ Hạt Sen Có Tác Dụng Gì, Tác Dụng Của Vỏ Hạt Sen

Rồi phạt nguyện sau đây:

Nam tế bào đại bi Quán cố gắng Âm, nguyện bé mau biết tất cả pháp.

Nam tế bào đại bi Quán rứa Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ.

Nam mô đại bi Quán cụ Âm, nguyện nhỏ mau độ những chúng sanh.

Nam tế bào đại bi Quán rứa Âm, nguyện nhỏ sớm được phương tiện đi lại khéo.

Nam tế bào đại bi Quán nắm Âm, nguyện nhỏ mau lên thuyền bát nhã.

Nam mô đại bi Quán cụ Âm, nguyện bé sớm được qua đại dương khổ.

Nam tế bào đại bi Quán cầm cố Âm, nguyện bé mau được đạo giới định.

Nam tế bào đại bi Quán cầm Âm, nguyện bé sớm lên non Niết Bàn.

Nam mô đại bi Quán cầm cố Âm, nguyện nhỏ mau về đơn vị vô vi.

Nam tế bào đại bi Quán chũm Âm, nguyện nhỏ sớm đồng thân pháp tánh.

Nếu con nhắm tới nơi non đao, non đao tức thời tức khắc sụp đổ.

Nếu con nhắm đến lửa, nước sôi, nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.

Nếu con nhắm đến cõi địa ngục, âm ti liền mau từ bỏ tiêu diệt.

Nếu con hướng tới loài ngạ quỷ, Ngạ quỷ ngay tắp lự được tự no đủ.

Nếu con nhắm đến chúng Tu La, Tu la trọng điểm ác trường đoản cú điều phục.

Nếu nhỏ hướng về những súc sanh, súc sanh tự được trí huệ lớn.

Kế mang đến lại xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà.

Nam tế bào A Di Đà Phật (21 lần).

Rồi lúc tụng Chú Đại Bi thì tâm luôn nghĩ về một điều gì đó.

Có thể là mắc bệnh nơi thân mà hình dung đang được chữa trị bệnh.Có thể là khổ nơi những người dân thân mà hình dung ra đã đọc tụng ngay lập tức họCó thể là khởi lòng mến sót những loài vật sắp bị mang theo giết thịt nhưng mà hình dung cạnh bên chúng hiểu tụng cho việc đó nghe.Có thể là khởi lòng yêu đương sót bọn chúng sanh đang đọa đày ở các cõi Địa ngục, té quỷ… mà hình dung với thân trang nghiêm cao lớn với tia nắng từ bi soi cho tới thân họ nhưng mà đọc tụng Chú Đại Bi nhằm độ thoát họ.Có thể thấy phụ vương mẹ, ông bà người thân trong gia đình già yếu nhưng tụng Chú Đại Bi sống khỏe mạnh mạnh, đi dịu nhàng.Có thể thấy những người dân thân hay làm cho những bài toán bất thiện nhưng tụng Chú Đại Bi để họ có thể tỉnh ngộ gồm cơ duyên được học đạo Phật.

HỌC THUỘC CHÚ ĐẠI BI RẤT cấp tốc KHI BẠN NGHE BẢN AUDIO NÀY TRÊN phongkhamtribenhtri.com.