Nguyên hàm của e^u

1 cách làm nguyên hàm cơ bạn dạng thường gặp gỡ nhất2 Định nghĩa, bí quyết Nguyên hàm3 Một số phương thức tìm nguyên hàm3.1 phương pháp đổi biến3.3 giải đáp Giải bài Tập Toán Đại 12: Chương Nguyên Hàm chọn Lọc3.6 kỹ năng bổ sung:3.9 Giải bài tập toán đại 12 nâng cao

Công thức nguyên hàm cơ bạn dạng thường gặp mặt nhất

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng bởi: thpt Sóc Trăng