NẾU MỘT NGÀY

Một ngày không tồn tại em Là lòng anh rã nát Cả trời mây u ám và đen tối Thời gian vẫn âm thầm Âm thầm hằn bên trên bia đá xanh Một ngày không có em Là lòng anh se thắt cả nghìn cây im tiếng chịu tang khóc tình ái Mối tình như nghĩa trang hờ hững ĐK:Đường mây lối gió ai người hay tình cảm chấp cánh ra hải dương khơi Trời cao man mác xanh ngàn đời bụi hồng lấm gót kiếp thương vay Mùa không lạnh cơ mà sao hồn băng giá bán Một ngày không tồn tại em Tuổi hồng thành vô nghĩa Tình đợi còn chưa mất Tình yêu đã tan tành chảy tành tựa sương khói chiều hoang.....

Bạn đang xem: Nếu một ngày


Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Bệnh Viện Đa Khoa Hưng Hà - Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Thái Bình

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.