Mẫu Hợp Đồng Thực Hành Khám Bệnh Chữa Bệnh

*

...loại khủng hoảng rủi ro pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng thực hành khám bệnh chữa bệnh


*
Sơ thứ WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu hợp đồng

………1……….……2……..-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc ---------------

Số:      /HĐTH -......3.....

……4…… , ngày    tháng    năm 20…

 

HỢP ĐỒNG

THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Căn cứ Bộ hình thức Dân sự ngày 24 mon 11 năm 2015;

Căn cứ chế độ khám bệnh, chữa dịch ngày 23 mon 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số trong những điều của lý lẽ khám bệnh, trị bệnh;

Căn cứ Thông tứ số 41/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của bộ trưởng Bộ Y tế lí giải cấp chứng từ hành nghề so với người hành nghề và cấp chứng từ phép hoạt động đối với đại lý khám bệnh, chữa trị bệnh;

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm.......... Tại.....5....., cửa hàng chúng tôi gồm:

BÊN A: 6 ........................................................................................................................

Đại diện là Ông/Bà: 7 .....................................................................................................

Chức vụ:  .......................................................................................................................

BÊN B: 8 .......................................................................................................................

Ông/Bà:  .......................................................................................................................

Sinh ngày ......... Tháng ......... Năm ......... Tại .................................................................

Văn bằng chuyên môn:  9 .............................................................................................

Chỗ ở hiện tại nay: 10   ......................................................................................................

Giấy chứng tỏ nhân dân/Hộ chiếu số:………… Ngày cấp: ……….. Khu vực cấp:………

Thỏa thuận ký phối kết hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa căn bệnh theo các lao lý sau đây:

Điều 1. Thời hạn và trọng trách hợp đồng

- Ông/bà............ Gồm văn bởi chuyên môn…...... được thực hành thực tế từ ngày........ Tháng

........ Năm ......... Mang đến ngày ......... Mon ........ Năm .........

- Địa điểm thực hành: 11   ...............................................................................................

- Nhiệm vụ:   12   .............................................................................................................

Điều 2. Chế độ làm việc

- Thời giờ thao tác :  13   ................................................................................................

- Được trang bị hầu như phương tiện thao tác làm việc gồm:  ......................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Xem thêm: Bật Mí Cách Làm Nem Ngon Như Nhà Hàng, Chia Sẻ Cách Làm Món Nem Rán Chuẩn Vị Hà Nội

Điều 3. Nhiệm vụ và nghĩa vụ và quyền lợi của mặt B

1. Nghĩa vụ:

- hoàn thành những nhiệm vụ đã cam đoan trong vừa lòng đồng thực hành.

- Chấp hành nội quy, quy định của đối kháng vị, kỷ luật thao tác làm việc và những quy định của các đại lý khám bệnh, chữa trị bệnh.

- Chấp hành câu hỏi xử lý kỷ pháp luật và đền bù thiệt sợ hãi theo quy định của pháp luật.

- Trả phí thực hành theo thỏa thuận: 14  ………….……………………………………..…..

2. Quyền lợi:

- Được đi khám bệnh, trị bệnh, quan tâm người căn bệnh dưới sự giám sát và đo lường của bạn hướng dẫn thực hành.

- Được cung cấp phương tiện, lắp thêm bảo hộ thao tác gồm:  ......................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

- Được hưởng trọn các cơ chế trực, ô nhiễm (nếu có):  .........................................................

- Được cấp giấy xác nhận thời gian thực hành.

- bao gồm quyền đề xuất, năng khiếu nại, cố kỉnh đổi, đề nghị xong hợp đồng theo phép tắc của pháp luật.

- Những thỏa thuận khác:  …………………………………………………………………

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền lợi và nghĩa vụ của bên A

1. Nghĩa vụ:

- chứng thực quá trình thực hành thực tế theo biện pháp của quy định khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 mon 11 năm 2009; Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và giải đáp thi hành một số điều của phương tiện khám bệnh, chữa bệnh dịch và Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của bộ trưởng bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề so với người hành nghề và cấp giấy phép chuyển động đối với các đại lý khám bệnh, trị bệnh.

- bạn dạng đảm bài toán làm cùng thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng làm việc.

- giao dịch thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi của tín đồ tham gia thực hành thực tế đã cam kết trong vừa lòng đồng làm cho việc.

2. Quyền hạn:

- Điều hành tín đồ tham gia thực hành thực tế hoàn thành quá trình theo phù hợp đồng (Bố trí, điều động, tạm đình chỉ các bước …)

- kết thúc Hợp đồng có tác dụng việc, kỷ luật người tham gia thực hành theo luật pháp của Pháp luật.

Điều 5. Điều khoản thi hành

- nhị bên khẳng định thực hiện đúng những pháp luật trong hợp đồng, những vấn đề phát sinh khác kế bên hợp đồng, kể cả việc kéo dài hoặc kết thúc hợp đồng trước thời hạn sẽ được phía 2 bên cùng đàm luận giải quyết (thể hiện tại bằng các phụ lục tất nhiên hợp đồng).

- vừa lòng đồng này có tác dụng thành hai phiên bản có quý hiếm ngang nhau, mỗi bên giữ một bạn dạng và tất cả hiệu lực từ ngày ......... Mon ........ Năm ......... Mang đến ngày ….. Mon ........ Năm ........