Kết Quả Trúng Thầu Thuốc Năm 2019

Trong năm 2021-2022 Cục thống trị dược (QLD), cỗ Y tế tiếp tục bảo trì cập nhật, ra mắt công khai kết quả đấu thầu dung dịch do những đơn vị báo cáo. Thông tin được đăng cài tại trang web chính thức của viên QLD dav.gov.vn/THÔNG TIN ĐẤU THẦU THUỐC


Mới đây nhất, cục QLD đã có thông báo update kết trái trúng thầu thuốc theo báo cáo của các đơn vị từ thời điểm ngày 16.12.2021 đến ngày 18.1.2022. Đây là các sản phẩm được tổ chức đấu thầu theo phương tiện tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT (Thông tư 15/2019).

Bạn đang xem: Kết quả trúng thầu thuốc năm 2019

*

Các thuốc trúng thầu được Cục cai quản dược ra mắt kết quả


Theo thông báo tại website dav.gov.vn, bao gồm 2.205 sản phẩm (2.205 thuốc) của những đơn vị sẽ trúng thầu cung ứng vào những bệnh viện Hữu nghị, đôi mắt T.Ư, bệnh viện ĐK T.Ư Thái Nguyên và những sở Y tế: Trà Vinh, lạng Sơn, Kon Tum, Bến Tre, chi phí Giang.

Các dung dịch trúng thầu được phân phối trong nước và nhập khẩu, chế tạo theo tiêu chuẩn của Hàn Quốc, Ấn Độ, Đức, Anh, Ý, Pháp, Hungari.... Thuốc trúng thầu thuộc những nhóm chống sinh, chuyên khoa với các dạng bào chế cân xứng trong điều trị: viên nén, dung dịch, tiêm truyền, dùng quanh đó da...

Điều khiếu nại về gói thầu thuốc generic

Theo phương pháp tại Thông tứ 15/2019, gói thầu thuốc generic rất có thể có một hoặc các thuốc generic, mỗi hạng mục thuốc generic nên được phân tạo thành các nhóm, mỗi thuốc generic trong một tổ là một trong những phần của gói thầu. Gói thầu thuốc generic được phân tạo thành 5 nhóm theo tiêu chí kỹ thuật, nạm thể:

Nhóm 1 bao hàm các thuốc đáp ứng nhu cầu 1 trong 3 tiêu chí sau:

- Được sản xuất cục bộ trên dây chuyền sản xuất sản xuất thuốc đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn chỉnh EU-GMP hoặc dây chuyền sản xuất dung dịch đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn chỉnh tương đương EU-GMP trên nước thuộc danh sách SRA;

- dung dịch thuộc hạng mục thuốc thảo dược gốc hoặc sinh phẩm tham chiếu do bộ Y tế công bố, trừ thuốc biệt dược gốc thuộc danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá do cỗ Y tế phát hành và sẽ được công bố kết quả đàm phán giá;

- Được sản xuất toàn bộ các quy trình tại việt nam và phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau đây:

Sản xuất tổng thể trên dây chuyền sản xuất dung dịch đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc dây chuyền sản xuất thuốc đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn chỉnh tương đương EU-GMP . Được cơ quan thống trị dược của nước thuộc danh sách SRA cấp phép lưu hành theo phía dẫn tại Khoản 8, Điều 50 Thông bốn 15/2019. Thuốc lưu hành tại việt nam và dung dịch được nước thuộc list SRA cấp giấy phép lưu hành phải có cùng phương pháp bào chế, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, cách thức kiểm nghiệm; dược chất, tá dược phải gồm cùng tiêu chuẩn chất lượng, cơ sở sản xuất, địa điểm sản xuất theo phía dẫn Khoản 8 Điều 50 Thông bốn 15/2019.
*

Thuốc biệt dược có những điều khiếu nại riêng trong đấu thầu, vẻ ngoài tại Thông tứ 15/2019


bao gồm các thuốc đáp ứng 1 trong 2 tiêu chí:

- Được sản xuất toàn cục trên dây chuyền sản xuất thuốc đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc dây chuyền sản xuất sản xuất dung dịch đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn chỉnh tương đương EU-GMP.

- Được sản xuất toàn thể trên dây chuyền sản xuất thuốc trên nước là thành viên PIC/s mặt khác là thành viên ICH, được cơ quan thống trị có thẩm quyền của nước này cấp ghi nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn chỉnh PIC/s-GMP

Nhóm 3

bao hàm các dung dịch được chế tạo trên dây chuyền sản xuất thuốc được cơ quan thống trị dược VN nhận xét đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP và có phân tích tương đương sinh học tập được cơ quan cai quản dược nước ta công bố.

Xem thêm: Bệnh Viện Chỉnh Hình Thành Phố Hồ Chí Minh, Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình Quận 5

Nhóm 4

bao hàm các thuốc được sản xuất tổng thể trên dây chuyền sản xuất tại toàn nước được cơ quan làm chủ dược Việt Nam review đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn WHO-GMP.

Nhóm 5

bao hàm các thuốc tiếp tế trên dây chuyền sản xuất sản xuất thuốc được cơ quan quản lý dược VN đánh giá đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn chỉnh WHO-GMP và không thuộc những trường hợp chế độ tại các Khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này.


Gói thầu thuốc thảo dược gốc hoặc tương tự điều trị

Thủ trưởng cơ sở y tế quyết định việc tải thuốc thảo dược gốc hoặc tương tự điều trị với thuốc biệt dược gốc hoặc sinh phẩm tham chiếu trên đại lý ý kiến lời khuyên của Hội đồng dung dịch và chữa bệnh của cửa hàng y tế...

Gói thầu thuốc thảo dược gốc hoặc tương tự điều trị hoàn toàn có thể có một hoặc các thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc hoặc sinh phẩm tham chiếu, từng thuốc là 1 phần của gói thầu. Các thuốc dự thầu vào gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị gồm các thuốc thỏa mãn nhu cầu đồng thời 2 tiêu chí:

Thuộc hạng mục thuốc thảo dược gốc, thuốc tương tự điều trị với thuốc thảo dược gốc với sinh phẩm tham chiếu do bộ Y tế công bố trừ thuốc biệt dược gốc thuộc hạng mục thuốc áp dụng vẻ ngoài đàm phán giá bán do cỗ Y tế phát hành và đang được chào làng kết quả hiệp thương giá...

Được sản xuất cục bộ tại các nước thuộc list SRA, trừ ngôi trường hợp các đại lý đề nghị ra mắt chứng minh thuốc thảo dược gốc hoặc sinh phẩm tham chiếu lưu hành lần đầu tại nước ko thuộc list SRA hoặc cung ứng một hoặc nhiều quy trình tại VN...