Hoàn nguyên vị giá bao nhiêu

sút 30.000 cho deals trên 600.000 bớt 50.000 cho deals trên 1.000.000 ( áp dụng cho deals tiếp theo )
*
tueduchoannguyenvi80vttt8 S7233
*
tueduchoannguyenvi80vttt9 D1870
*
tueduchoannguyenvi80vttt10 O5673
*
tueduchoannguyenvi80vttt11 U8417
*
tueduchoannguyenvi80vttt12 L4781
*
tueduchoannguyenvi80vttt13 S7427
*
tueduchoannguyenvi80vttt14 T8011
*
tueduchoannguyenvi80vttt7 M5851
*
tueduchoannguyenvi80vttt4 H3261
*
tueduchoannguyenvi80vttt3 J4831
*
tueduchoannguyenvi80vttt1 K4424
*
tueduchoannguyenvi80vttt2 K4687