Bệnh viện da liễu tỉnh khánh hòa

* Giờ làm việc hành chánh: SÁNG: 7g - 11g CHIỀU: 12g - 4g00


Phòng Thđọng 2 Thứ 3 Thứ đọng 4 Thứ 5 Thđọng 6 Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Thương Mại Dịch Vụ 01 Dịch Vụ Thương Mại 02 Dịch Vụ Thương Mại 03 Thương Mại Dịch Vụ 04 Thương Mại Dịch Vụ 05 Thương Mại Dịch Vụ 06 Thương Mại Dịch Vụ 07 Thương Mại & Dịch Vụ 08 Thương Mại & Dịch Vụ 09 Thđộ ẩm mỹ domain authority Thẩm mỹ domain authority Thđộ ẩm mỹ domain authority Thđộ ẩm mỹ domain authority Thẩm mỹ domain authority Thẩm mỹ da Thđộ ẩm mỹ domain authority 009 015 Bệnh domain authority nặng nề - BHYT 013 - BHYT 012 - BHYT trẻ em 010 014 017 018 Dịch Vụ Thương Mại 10 Thương Mại Dịch Vụ 11 P..111 - VIPhường - Nam khoa Trại-LS3 VIP_1 VIP_2 VIP_3 P..219-Phụ khoa Phường.220-DV-Phụ khoa ĐỐT ĐIỆN 217 VIP_4 P.113 - DV - Nam khoa 115 116 117 118 P.112 - Nam khoa P.221-VIP-Phụ khoa
Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trần Kyên ổn Phượng Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Tkhô nóng Hùng Bs.Trầm Minch Trí Bs.Nguyễn Thị Kyên Cúc (DD)
Bs.Nguyễn Thị Kyên ổn Cúc LS2 Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Trần Duy Cường Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Đoàn Văn uống Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đỗ Thị Tkhô cứng Tâm
Bs.Trầm Minc Trí Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Trầm Minh Trí Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trầm Minch Trí Bs.Nguyễn Thị Minch Anh Bs.Lê Hữu Bách Bs.Phạm Thị Thanh Giang
Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Võ Thanh Phương Bs.Võ Thanh khô Phương Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Kyên Cúc (DD) Bs.Nguyễn Thị Kyên Cúc LS2
Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn
Bs.Quận Hoàng Mai Loan Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trương Lê Đạo Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh
Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Võ Tkhô nóng Phương Bs.Huỳnh Thị Tkhô cứng Thùy
Bs.Trần Nguyên ổn Ánh Tú Bs.Nguyễn Thị Hồng Nhung Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Nguyễn Thị Klặng Cúc (DD) Bs.Nguyễn Minh Anh Thi Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Hà Vnạp năng lượng Phước
Bs.Nguyễn Thị Tkhô nóng Thơ Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Minc Anh Thi Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Huỳnh Thị Thanh hao Thùy Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Bùi Mạnh Hà
Bs.Trần Klặng Phượng Bs.Trần Ngulặng Ánh Tú Bs.Trần Nguim Ánh Tú Bs.Trần Kyên Phượng Bs.Trần Ngulặng Ánh Tú Bs.Trần Nguim Ánh Tú Bs.Phạm Thị Tkhô cứng Giang Bs.Trần Ngulặng Ánh Tú Bs.Trần Kim Phượng Bs.Trần Klặng Phượng
Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Ngulặng Ánh Tú Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Phạm Thị Thanh khô Giang Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguyên ổn Ánh Tú
Bs.Phạm Thị Tkhô giòn Giang Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Phan Minch Đoàn Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Phan Minch Đoàn Bs.Lư Huỳnh Tkhô hanh Thảo Bs.Trần Ngọc Phương
Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Lư Huỳnh Thanh hao Thảo Bs.Phạm Thị Tkhô cứng Giang Bs.Phạm Thị Thanh khô Giang Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Phạm Thị Thanh Giang Bs.Trần Vũ Anh Đào
Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Phạm Thị Tkhô nóng Giang Bs.Phan Minc Đoàn Bs.Lư Huỳnh Thanh hao Thảo Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Lư Huỳnh Tkhô giòn Thảo Bs.Lê Thảo Hiền Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Đoàn Văn uống Lợi Em
Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Nguyễn Duy Quân
Bs.Phạm Thị Tkhô giòn Giang
Bs.Phạm Thị Kyên ổn Ngọc Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lê Hữu Bách Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.BS P.KHTH Bs.BS LS1 Bs.BS LS1 Bs.Lê Minch Dũng Bs.Lê Minc Dũng
Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Trần Duy Cường Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Trần Duy Cường Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Trần Duy Cường Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Huỳnh Thị Tkhô giòn Thùy Bs.Huỳnh Thị Tkhô cứng Thùy
Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Thị Minch Ngọc Bs.BS P..CĐT Bs.Ngoại Phong Bs.QLCL Bs.BS LS3 Bs.Đoàn Văn uống Lợi Em Bs.CNK Bs.TMD Bs.Trần Duy Cường
Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.BS P.KHTH Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Trần Duy Cường Bs.Lê Thị Nhãn
Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh
Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.BS LS1 Bs.Nguyễn Thị Klặng Cúc (DD) Bs.BS LS2 Bs.BS LS2 Bs.BS LS2 Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh
Bs.Trần Duy Cường Bs.Trần Bá Tòng Bs.Dương Lê Trung Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Phạm Thị Kim Ngọc Bs.Lê Minh Dũng Bs.Lê Thị Minch Ngọc Bs.Trần Bá Tòng
Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Minc Anh Thi Bs.Đỗ Huỳnh Thị Kyên Mỹ Hồng Bs.Hà Hà Cđộ ẩm Nhung Bs.Trần Duy Cường Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Dương Lê Trung Bs.Lư Huỳnh Tkhô nóng Thảo Bs.Phan Ngọc Huy
Bs.Hà Văn uống Phước Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Lư Huỳnh Tkhô cứng Thảo Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Quận Hoàng Mai Loan
Bs.Võ Tkhô nóng Phương Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Lê Thị Minc Ngọc Bs.Nguyễn Thị Minh Anh Bs.Hà Vnạp năng lượng Phước
Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trình Ngô Bỉnh
Bs.Dương Lê Trung Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Dương Lê Trung Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Nguyễn Thị Tkhô nóng Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh
Bs.Nguyễn Tkhô nóng Hùng Bs.Trần Klặng Phượng Bs.Nguyễn Trọng Hào
Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Lê Thị Thanh Trúc Bs.Đoàn Vnạp năng lượng Lợi Em Bs.Trần Nguim Ánh Tú Bs.Trương Lê Đạo
Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Ngô Duy Đăng Khoa
Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thanh Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến
Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Tkhô cứng Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thu Yến
Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Phạm Thu Yến Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Dương Lê Trung Bs.Lê Hữu Bách Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thanh hao Thơ Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Tkhô cứng Thơ Bs.Lâm Phạm Phước Hùng
Bs.Vũ Thị Phương thơm Thảo Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Trần Thị Hoài Hương
Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Dương Lê Trung Bs.Bùi Thế Minc Lợi Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Dương Lê Trung Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.BS BM PNT Bs.Trình Ngô Bỉnh
Bs.Đoàn Vnạp năng lượng Lợi Em Bs.Đoàn Văn uống Lợi Em
Bs.BS Phường.CĐT Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trương Lê Đạo Bs.BS P.CĐT Bs.Trương Lê Đạo
Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Phan Minc Đoàn
Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân
Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Hà Vnạp năng lượng Phước Bs.Hà Vnạp năng lượng Phước Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Dương Lê Trung Bs.Bùi Thế Minh Lợi Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Dương Lê Trung Bs.Dương Lê Trung
Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Tkhô hanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Tkhô cứng Thơ Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh


Chuyên mục: Da liễu