GIET NGUOI LAY NOI TANG

Mổ cướp các thứ trong ruột tại china có thật ko và do sao cần để ý đến vấn đề này là câu hỏi của không ít người dân trên nỗ lực giới. 

*
Bà Anne, vk của cựu chưng sĩ mổ xoang đã mang đi giác mạc của 2.000 học viên Pháp Luân Công còn sống, cùng với nhân bệnh thứ hai tên là Peter, là phần đa người trước tiên phơi bày tội ác hiếp dâm thu hoạch nội tạng. (Ảnh: Minh Huệ)Cũng theo thông tin trên Minh Huệ, một chưng sĩ quân y giấu tên nghỉ ngơi Thẩm Dương đã xác thực sự trường tồn của trại tập trung Tô Gia Đồn và cho biết thêm thêm trung hoa có 36 trại tập trung giống hệt như vậy.
*
*
*
*
Quá trình khảo sát mổ chiếm nội tạng ở trong nhà báo Ethan GutmannXem P.1Xem P.2
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*