Một cõi đi về

Lời như thế nào của cây lời như thế nào cỏ lạMột chiều ngồi say, một đời thiệt vơi ngày quaVừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạMột ngày đầu thu nghe chân ngựa về vùng xa

Trong Khi ta về lại lưu giữ ta điĐi lên non cao trở về biển khơi rộngĐôi tay trần gian chưa từng độ lượngNgọn gió hoang sơ thổi buốt xuân thì 1

*
Đi đâu loanh quanh đến đời mỏi mệt
*
Đi đâu loanh xung quanh cho đời mỏi mệt
*
Trong Lúc ta về lại nhớ ta đi
*
Trong Lúc ta về lại lưu giữ ta đi

1 Một Cõi Đi Về – Trịnh Công Sơn


10 thoughts on “Mùa Thu năm trước – đi đâu loanh xung quanh mang đến đời mỏi mệt”

*
Tram says:

Gie^t’ ngu*o*`i kho^ng gu*o*m dao
Chuyên mục: Da liễu