CHỨC NĂNG CỦA NÃO TRÁI VÀ NÃO PHẢI

usa.net)For full source code, installation instructions,100"s more DHTML scripts, and Terms OfUse, visit dynamicdrive.com*/function printit() if (window.print) window.print() ; else var WebBrowser = "";document.body.insertAdjacentHTML("beforeEnd", WebBrowser); WebBrowser1.ExecWB(6, 2);//Use a 1 vs.

Bạn đang xem: Chức năng của não trái và não phải

A 2 for a prompting dialog box WebBrowser1.outerHTML = "";

4. Não trái / não phải

*
*
*

Tham quan liêu Bộ óc

Kiến Thức Cơ Bản Về não 1 2 3 4 5 6 7

Bệnh phongkhamtribenhtri.comheimer với Não8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dữ liệuCông trạng

*
*

*
*

Bộ não chia làm hai chào bán cầu trái và phải. Các chuyên viên không chắc chắn là “não trái” cùng “não phải” khác nhau về chức năng ra sao, ngoại trừ rằng: phân phối cầu óc trái điều khiển cử động của nửa bên phải cơ thể.

Xem thêm: Nổi Mụn Nổi Quanh Miệng Mọc Nhiều Ở Cằm Do Đâu Và Cách Trị, Mụn Mọc Quanh Miệng

chào bán cầu não phải điều khiển cử động nửa thân bên trái. Ởcon người, đa số vùng ngôn ngữ nằm chủ yếu trên cung cấp cầu óc trái. © Hiệp hội 2022 phongkhamtribenhtri.comheimer"s Association. Bảo vệ tác quyền www.phongkhamtribenhtri.com | 800.272.3900Nếu quý vị là thành viên truyền thông và muốn bao gồm được quyền sao chép các hình ảnh, xin liên hệ media
phongkhamtribenhtri.com. Nếu quý vị là thành viên công chúng, xin liên hệ brandhelp
phongkhamtribenhtri.com.