Cho Là Các Số Nguyên Tố Thỏa Mãn . Tổng .

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho

*

1) Cho nhị số ngulặng dương x,y to hơn 1, x không giống y thỏa mãn(x^2+y-1⋮y^2+x-1.). Chứng minc rằng(y^2+x-1)bắt buộc là lũy vượt của 1 số ít nguyên tố.

Bạn đang xem: Cho là các số nguyên tố thỏa mãn . tổng .

2) Tồn tại ko các số nguyên ổn dương x, y sao cho(x^5+4^y)là lũy thừa của 11.

3)Tìm tất cả những cặp số (x,y) ngulặng dương thỏa mãn(x^3-y^3=13left(x^2+y^2 ight))

4)Tìm toàn bộ các số nguim dương n thỏa mãn(n^5+n+1)là lũy vượt của số nguyên ổn tố.

5)Cho 2 số nguim dương x,y thỏa mãn(2x^2+11xy+12y^2)là lũy quá của số ngulặng tố. Chứng minc rằng x=y.

Xem thêm: Ung Thư Hàm Mặt - Những Thông Tin Cần Biết Về Ung Thư Xương Hàm

6)Tìm tất cả các số ngulặng tố p sao cho(fracp+12)và(fracp^2+12)phần lớn là số chính phương.

7)Tìm tất cả các cặp số ngulặng dương p, q với p nguim tố thỏa mãn(p^3+p^2+6=q^2+q)


Lớp 8 Toán thù
0
0

search những số nguyên x vừa lòng x^2+x-p cùng với p là số ngulặng tố


Lớp 8 Tân oán
0
0

Cho a,b,c là các số nguyên dương khác biệt thỏa mãn:1/a+1/b=1/c. Chứng minh rằng a+b ko làsố nguim tố


Lớp 8 Toán thù
0
0
+b+thỏa+mãn:+ab+−+1+và+a+++b+nguyên+tố+cùngnhau;+ab+++1+và+a+−+b+nguyên+tố+cùng+nhau.+Chứng+minh+rằng:+(a+++b)^2+++(ab-1)^2+không+phải+là+một+số+chính+phương thơm. ">

Cho những số ngulặng dương a > b thỏa mãn: ab − 1 cùng a + b ngulặng tố cùngnhau; ab + 1 cùng a − b ngulặng tố cùng cả nhà. Chứng minh rằng: (a + b)^2 + (ab-1)^2 không hẳn là một số bao gồm phương thơm.


Lớp 8 Tân oán
2
0

Tìm toàn bộ các số nguyên ổn tố p thỏa mãn 5p+1 là lập pmùi hương của một số trong những nguyên ổn dương


Lớp 8 Toán thù
1
0

Tìm tất cả những số ngulặng dương n thỏa mãn nhu cầu n+1 cùng 3n+6 là các số lập phương thơm,bên cạnh đó 2n+5 là số nguim tố.


Lớp 8 Tân oán
1
0

Cho n nguyên dương lướn hơn thỏa mãn nhu cầu n2+4 cùng n2+6 là các số nguyên tố thì n phân tách hết cho 5


Lớp 8 Tân oán
0
0

Cho P. là số ngulặng tố biết Phường to hơn hoặc bởi 5 thỏa mãn nhu cầu 2P+một là số nguyên ổn tốChứng minh rằng P(P+5)+3một là phù hợp sốHelp me!!!!!!!!Các ah cj giúp e e nên vội vàng lắm


Lớp 8 Toán
0
0

Tìm tất cả các số nguyên dương thỏa mãn 2n2+3n+một là số bao gồm pmùi hương với n+5 là số nguyên tố


Lớp 8 Tân oán
0
0

Cho m và n là các số ngulặng dương thỏa mãn 10(m2+1)=n2+1 trên m2+1 là số nguim tố. Tìm số cặp (m;n)


Lớp 8 Toán thù
0
0

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN