Bệnh học da liễu

*

Bạn đang xem: Bệnh học da liễu

*

*

Xem thêm: Cách Thủ Đâm Cho Nữ Co Hinh Anh, Cách Thủ Dâm Nữ Để Đạt Được Khoái Cảm Cao Nhất

*

1 10 BỆNH DA THƯỜNG GẶP
73
MỀ ĐAY ÁNH SÁNG
2
100 BÍ MẬT HÀNG ĐẦU TRONG DA LIỄU
74
MỀ ĐAY NHIỆT
3
Á SỪNG BÀN TAY, BÀN CHÂN
75
MỀ ĐAY VẬT LÝ
4
Á VẢY NẾN
76
MÓNG QUẶPhường (Ingrown Nails)
5
ẤU TRÙNG DI CHUYỂN
77
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁPhường ĐIỀU TRỊ BẠCH BIẾN
6
ẤU TRÙNG SÁN LỢN DƯỚI DA
78
MỘT SỐ THÔNG TIN MỚI VỀ MỤN TRỨNG CÁ
7
BAN ĐỎ NHIỄM SẮC CỐ ĐỊNH TÁI PHÁT
79
NÁM DA
8
BỆNH CHÀM (ECZEMA)
80
NẤM DA
9
BỆNH CHỐC
81
NÁM DA MẶT
10
BỆNH DA DO ÁNH SÁNG
82
NẤM MÓNG
11
BỆNH DA DO VI KHUẨN
83
NẤM SÂU ASPERGILLUS
12
BỆNH DA NGHỀ NGHIỆPhường.
84
NẤM SÂU BLASTOMYCOSIS
13
BỆNH DA TỰ MIỄN-TIÊN ĐOÁN VÀ PHÒNG NGỪA
85
NẤM SÂU COCCIDIOIDOMYCOSIS
14
BỆNH DA THƯỜNG GẶP KHI TRỜI LẠNH
86
NẤM SÂU CRYPTOCOCCOSIS
15
BỆNH DA, PHÂN LOẠI THEO ICD-10
87
NẤM SÂU CHROMOMYCOSIS
16
BỆNH DARIER
88
NẤM SÂU HISTOPLASMOSIS
17
BỆNH DUHRING - BROCQ
89
NẤM SÂU LOBOMYCOSIS
18
BỆNH GAI ĐEN
90
NẤM SÂU MYCETOMA
19
BỆNH HẠ CAM
91
NẤM SÂU NOCARDIOSIS
trăng tròn
BỆNH HẠ CAM MỀM
92
NẤM SÂU PENICILLIOSIS.
21
BỆNH KAWASAKI
93
NẤM SÂU PHAEOHYPHOMYCOSIS
22
BỆNH LẬU
94
NẤM SÂU RHINOSPORIDIOSIS
23
BỆNH LUPUT BAN ĐỎ
95
NẤM SÂU SPOROTRICHOSIS
24
BỆNH LÝ TỰ MIỄN
96
NẤM SÂU ZYGOMYCOSIS
25
BỆNH LYME
97
NẤM TÓC
26
BỆNH MÀY ĐAY
98
NGỨA
27
BỆNH NẤM ACTIMYCES
99
NHIỄM ĐỘC ARSENIC
28
BỆNH NẤM MÓNG
100
NHIỄM ĐỘC DA DỊ ỨNG THUỐC
29
BỆNH NẤM SÂU
101
NHIỄM TRÙNG UREAPLASMA UREALYTICUM
30
BỆNH NHẼO DA
102
PEMPHIGOID BỌNG NƯỚC
31
BỆNH Ở MIỆNG
103
PEMPHIGUS
32
BỆNH PEMPHIGOID VÀ PEMPHIGUS
104
PHÙ QUINCKE
33
BỆNH PHONG (Lepra)
105
QUAI BỊ (parotitis epidemica)
34
BỆNH RAYNAUD
106
RỤNG TÓC ANDROGENETIC
35
BỆNH RL CHUYỂN HÓA VITAMIN PP
107
RỤNG TÓC VÙNG
36
BỆNH SỞI
108
SẨN PHẲNG
37
BỆNH SÙI MÀO GÀ
109
SẨN TEO DA
38
BỆNH TAY, CHÂN, MIỆNG
110
SẸO LỒI
39
BỆNH TỰ MIỄN
111
Tăng tiết mồ hôi vùng nách
40
BỆNH VIÊM DA CƠ ĐỊA
112
TỔ ĐỈA
41
BỆNH VIÊM QUẦNG
113
TỔN THƯƠNG CƠ BẢN TRONG DA LIỄU
42
BÊNH GHẺ
114
THĂM KHÁM BỆNH NHÂN DA LIỄU
43
BÊNH ZONA
115
THOÁI HÓA TINH BỘT (Amyloidosis))
44
CÁC BỆNH LÝ BÓNG NƯỚC DO THUỐC
116
TRỨNG CÁ ĐỎ
45
Các Biến Chứng Ngoài Da Thường Gặp Tại Bệnh Nhân HIV(+)
117
U HẠT VÒNG
46
CẬPhường NHẬT VỀ SINH BỆNH HỌC VÀ ĐIỀU TRỊ CHÀM THỂ TẠNG (VIÊM DA CƠ ĐỊA)
118
U MỀM LÂY
47
CƠ CHẾ MIỄN DỊCH BỆNH VẢY NẾN VÀ ĐIỀU TRỊ
119
U VÀNG
48
CHÀM TIẾPhường XÚC
120
UNG THƯ DA
49
CHLAMYDIA
121
UNG THƯ TẾ BÀO ĐÁY
50
CHỨNG ĐỎ MẶT
122
UNG THƯ TẾ BÀO VẢY
51
DA DẦU – TRỨNG CÁ
123
VẢY NẾN
52
DÀY SỪNG LÒNG BÀN TAY BÀN CHÂN BẨM SINH
124
VẢY NẾN THỂ MỦ LÒNG BÀN TAY BÀN CHÂN
53
ĐIỀU TRỊ LAO DA VÀ Á LAO DA
125
VẢY PHẤN DẠNG LICHEN
54
ERYTHRASMA
126
VẢY PHẤN ĐỎ CHÂN LÔNG
55
HẠT CƠM SINH DỤC
127
VẢY PHẤN HỒNG
56
HĂM
128
VẢY PHẤN TRẮNG
57
HEC-PET
129
VẢY PHẤN TRÒN
58
HTại MÓNG - LY MÓNG
130
VIÊM BÌ CƠ
59
HOẠI TỬ THƯỢNG BÌ NHIỄM ĐỘC
131
VIÊM BÌ CƠ
60
HỘI CHỨNG CUSHING
132
VIÊM BÌ CƠ
61
HỘI CHỨNG MÓNG TAY VÀNG
133
VIÊM BÌ MỦ
62
HỘI CHỨNG WERNER (RỐI LOẠN LÃO HÓA SỚM)
134
VIÊM DA CƠ
63
HỒNG BAN ĐA DẠNG
135
VIÊM DA CƠ ĐỊA DỊ ỨNG
64
HỒNG BAN NÚT
136
VIÊM DA DẠNG HÉC - PÉT
65
HỒNG BAN RẮN BAZIN
137
VIÊM DA DO DEMODEX
66
HỒNG BAN RẮN BAZIN
138
VIÊM DA QUANH MIỆNG
67
LAO DA
139
VIÊM MẠCH
68
LAO TẦNG (SCROFULODERMA)
140
VIÊM MẠCH SCHÖNLEIN – HENOCH
69
LÂM SÀNG VIÊM NANG LÔNG
141
VIÊM NANG LÔNG
70
LOÉT MIỆNG TÁI DIỄN – APHTHOUS
142
VIÊM QUANH MÓNG
71
LƯỠI BẢN ĐỒ
143
VIÊM TUYẾN MỒ HÔI MƯNG MỦ
72
MỀ ĐAY (MÀY ĐAY)
144
XƠ CỨNG BÌ HỆ THỐNG TIẾN TRIỂN