Bài Tập Cấu Tạo Nguyên Tử Nâng Cao

*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài xích hát

phongkhamtribenhtri.com xin reviews đến các quý thầy cô, những em học viên đang trong quá trình ôn tập tài liệu bài tập về cấu tạo nguyên tử cơ bản, nâng cấp môn + lớp, tài liệu bao gồm 11 trang, không thiếu lý thuyết, cách thức giải cụ thể và bài bác tập có đáp án (có lời giải), giúp những em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kỹ năng và chuẩn bị cho bài thi môn Hóa học sắp đến tới. Chúc những em học viên ôn tập thật tác dụng và đạt được kết quả như hy vọng đợi.Mời những quý thầy cô và các em học viên cùng tìm hiểu thêm và mua về chi tiết tài liệu dưới đây:

CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

DẠNG 1: BÀI TẬP VỀ THÀNH PHẦN CỦA NGUYÊN TỬ

Câu 1: phân tử nhân của hầu như các nguyên tử do những loại hạt sau kết cấu nênA. Electron, proton cùng nơtron B. Electron với nơtronC. Proton cùng nơtron D. Electron cùng proton

Câu 2: Một nguyên tử được đặc trưng cơ phiên bản bằngA. Số proton và điện tích phân tử nhân B. Số proton và số electronC. Số khối A cùng số nơtron D. Số khối A cùng điện tích phân tử nhân

Câu 3: nhân tố hóa học bao hàm các nguyên tử:A. Bao gồm cùng số khối A B. Gồm cùng số protonC. Tất cả cùng số nơtron D. Gồm cùng số proton và số nơtron

Câu 4: Điều xác minh nào sau đây là sai ?

A. Hạt nhân nguyên tử được cấu trúc nên bởi các hạt proton, electron, nơtron.

Bạn đang xem: Bài tập cấu tạo nguyên tử nâng cao

B. Trong nguyên tử số phân tử proton thông qua số hạt electron.

C. Số khối A là tổng số proton (Z) cùng tổng số nơtron (N).

D. Nguyên tử được cấu trúc nên bởi những hạt proton, electron, nơtron.

Câu 5: tuyên bố nào sau đây không đúng?

A. Nguyên tử được cấu trúc từ các hạt cơ bản là p, n, e.

B. Nguyên tử có cấu tạo đặc khít, bao gồm vỏ nguyên tử với hạt nhân nguyên tử.

C. Hạt nhân nguyên tử kết cấu bởi các hạt proton và hạt nơtron.

D. Vỏ nguyên tử được cấu trúc từ những hạt electron.

Câu 6: Mệnh đề nào tiếp sau đây không đúng ?

(1) Số năng lượng điện hạt nhân quánh trưng cho 1 nguyên tố. (2) Chỉ gồm hạt nhân nguyên tử oxi mới tất cả 8 proton.

(3) Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới gồm 8 nơtron. (4) Chỉ tất cả trong nguyên tử oxi mới tất cả 8 electron.

A. 3 và 4 B. 1 và 3 C. 4 D. 3

Câu 7: lựa chọn câu vạc biểu không đúng :

Trong một nguyên tử luôn luôn luôn có số prôtôn = số electron = số năng lượng điện hạt nhânTổng số prôton với số electron trong một hạt nhân gọi là số khốiSố khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tửSố prôton =điện tích phân tử nhânĐồng vị là những nguyên tử tất cả cùng số prôton nhưng không giống nhau về số nơtron

A. 2,4,5 B. 2,3 C. 3,4 D. 2,3,4

Câu 8: Cho cha nguyên tử gồm kí hiệu là (_12^24 mMg) , (_12^25 mMg) , (_12^26 mMg) . Vạc biểu nào sau đây là sai ?

A.Số hạt electron của các nguyên tử theo thứ tự là: 12, 13, 14 B.Đây là 3 đồng vị.

C.Ba nguyên tử trên phần đa thuộc thành phần Mg. D.Hạt nhân của mỗi ngtử đều phải sở hữu 12 proton.

Câu 9: chọn câu tuyên bố sai:

A. Số khối bởi tổng số hạt p và n B. Tổng số p và số e được điện thoại tư vấn là số khốiC. Trong 1 nguyên tử số p. = số e = điện tích hạt nhân D. Số p bằng số e

Câu 10: Nguyên tử (_13^27Al) có :

A. 13p, 13e, 14n. B. 13p, 14e, 14n.

C. 13p, 14e, 13n. D. 14p, 14e, 13n.

Câu 11: Nguyên tử canxi có kí hiệu là (_20^40 mCa) . Phát biểu nào sau đây sai ?

A. Nguyên tử Ca bao gồm 2electron lớp bên ngoài cùng. B. Số hiệu nguyên tử của Ca là 20.

C. Can xi ở ô thứ trăng tròn trong bảng tuần hoàn. D. Tổng số phân tử cơ bản của can xi là 40.

Câu 12: Cặp vạc biểu nào sau đấy là đúng:

1. Obitan nguyên tử là vùng không gian quanh hạt nhân, ở đó xác suất hiện diện của electron là không hề nhỏ ( trên 90%).

2. Đám mây electron không tồn tại ranh giới rõ ràng còn obitan nguyên tử gồm ranh giới rõ rệt.

3. Từng obitan nguyên tử chứa buổi tối đa 2 electron với chiều từ quay giống như nhau.

4. Trong và một phân lớp, những electron sẽ tiến hành phân ba trên các obitan thế nào cho các electron cô quạnh là buổi tối đa và những electron phải bao gồm chiều từ bỏ quay khác nhau.

5. Mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa 2 electron cùng với chiều tự quay không giống nhau.

A. 1,3,5. B. 3,2,4. C. 3,5, 4. D. 1,2,5.

DẠNG 2: TÌM SỐ P, E, N, SỐ KHỐI A - VIẾT KÍ HIỆU NGUYÊN TỬ

LƯU Ý : Ngtử X bao gồm số hạt ( p, n,e ) nhận thêm a electron → Ion Xa- gồm số phân tử là ( p, n, e + a)

Ngtử Y tất cả số hạt (p, n, e) dường (cho) b electron → Ion Yb+ tất cả số hạt là ( p, n, e - b)

Câu 13: Nguyên tử của nhân tố X bao gồm tổng số phân tử là 40 .Tổng số hạt có điện nhiều hơn thế tổng số hạt không mang điện là 12 hạt .Nguyên tố X tất cả số khối là :

A. 27 B. 26 C. 28 D. 23

Câu 14: trong nguyên tử một nguyên tố A tất cả tổng số các loại hạt là 58. Biết số hạt p ít hơn số phân tử n là một trong những hạt. Kí hiệu của A là

A. (_19^38K) B. (_19^39K) C. (_20^39K) D. (_20^38K)

Câu 15: Tổng các hạt cơ bạn dạng trong một nguyên tử là 155 hạt. Trong những số ấy số hạt mang điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không mang điện là 33 hạt. Số khối của nguyên tử kia là

A. 119 B. 113 C. 112 D. 108

Câu 16: Tổng những hạt cơ bạn dạng trong một nguyên tử là 82 hạt. Trong đó số hạt với điện nhiều hơn thế số phân tử không sở hữu điện là 22 hạt. Số khối của nguyên tử đó là

A. 57 B. 56 C. 55 D. 65

Câu 17: Ngtử của nhân tố Y được kết cấu bởi 36 phân tử .Trong phân tử nhân, hạt có điện thông qua số hạt không mang điện.

1/ Số đơn vị điện tích phân tử nhân Z là : A. 10 B. 11 C. 12 D.15

2/ Số khối A của hạt nhân là : A . 23 B. 24 C. 25 D. 27

Câu 18: Nguyên tử của nhân tố X tất cả tổng số hạt cơ bạn dạng là 49, trong các số đó số hạt không có điện bởi 53,125% số hạt mang điện.Điện tích phân tử nhân của X là:

A. 18 B. 17 C. 15 D. 16

Câu 19: Nguyên tử nhân tố X được kết cấu bởi 36 hạt, trong số đó số hạt sở hữu điện gấp đôi số hạt không có điện. Điện tích phân tử nhân của X là:

A. 10 B. 12 C. 15 D. 18

Câu 20: Nguyên tử của một nguyên tố gồm 122 phân tử p,n,e. Số hạt sở hữu điện vào nhân ít hơn số hạt không có điện là 11 hạt. Số khối của nguyên tử trên là:

A. 122 B. 96 C. 85 D. 74

Câu 21: Nguyên tử X tất cả tổng số hạt p,n,e là 52 và số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của X là

A. 17 B. 18 C. 34 D. 52Câu 22: Nguyên tử X tất cả tổng số hạt p, n, e là 28 hạt. Kí hiệu nguyên tử của X là

A. (_8^16 mX) B. (_9^19 mX) C. (_9^10 mX) D. (_9^18 mX)

Câu 23: trong các hạt proton, nowtron, electron vào nguyên tử của thành phần là 13. Số khối của nguyên tử là:

A. 8 B. 10 C. 11 D. Toàn bộ đều sai

Câu 24: tổng thể hạt với điện vào ion AB43- là 50. Số hạt với điện vào nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử B là 22. Số hiệu nguyên tử A, B lần lượt là:

A. 16 cùng 7 B. 7 với 16 C. 15 cùng 8 D. 8 với 15

Câu 25: trong phân tử M2X tất cả tổng số hạt p,n,e là 140, trong các số ấy số hạt với điện nhiều hơn nữa số phân tử không với điện là 44 hạt. Số khối của M to hơn số khối của X là 23. Tổng số phân tử p,n,e trong nguyên tử M nhiều hơn thế nữa trong nguyên tử X là 34 hạt. CTPT của M2X là:

A. K2O B. Rb2O C. Na2O D. Li2O

Câu 26: vào phân tử MX2 bao gồm tổng số hạt p,n,e bởi 164 hạt, trong số ấy số hạt mang điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không sở hữu điện là 52 hạt. Số khối của nguyên tử M lớn hơn số khối của nguyên tử X là 5. Tổng số phân tử p,n,e vào nguyên tử M to hơn trong nguyên tử X là 8 hạt. Tổng số phân tử p,n,e vào nguyên tử M to hơn trong nguyên tử X là 8 hạt. Số hiệu nguyên tử của M là:

A. 12 B. 20 C. 26 D. 9

DẠNG 3: XÁC ĐỊNH NGTỬ KHỐI TRUNG BÌNH, SỐ KHỐI, % CÁC ĐỒNG VỊ

Dạng 1: Tính nguyên tử khối trung bình.

- Nếu chưa có số khối A1; A2. Ta tra cứu A1 = p. + n1; A2 = p+ n2; A3 = p + n3

- Áp dụng phương pháp :

(overline A ) = (frac mA_ m1.x_1 + A_2.x_2 + A_3.x_3100) trong kia A1, A2, A3 là số khối của các đồng vị 1, 2, 3

x1, x2, x3 là % số nguyên tử của những đồng vị 1, 2, 3

hoặc (overline A )= (frac mA_ m1.x_1 + A_2.x_2 + A_3.x_3x_1 + x_2 + x_3) trong các số đó A1, A2, A3 là số khối của những đồng vị 1, 2, 3

x1, x2, x3 là số nguyên tử của những đồng vị 1, 2, 3

Dạng 2: xác minh phần trăm các đồng vị

- gọi % của đồng vị 1 là x %

Þ % của đồng vị 2 là (100 – x).

- Lập phương trình tính nguyên tử khối vừa phải Þ giải được x.

Dạng 3: khẳng định số khối của các đồng vị

- Gọi số khối các đồng vị 1, 2 lần lượt là A1; A2.

- Lập hệ 2 phương trình cất ẩn A1; A2 Þ giải hệ được A1; A2.

*

Câu 28: Trong hàng kí hiệu những nguyên tử sau, dãy nào chỉ cùng một nguyên tố hóa học:

A. 6A 14 ; 7B 15 B. 8C16; 8D 17; 8E 18 C. 26G56; 27F56 D. 10H20 ; 11I 22

Câu 29: Oxi gồm 3 đồng vị (_8^16)O, (_8^17)O, (_8^18)O số kiếu phân tử O2 hoàn toàn có thể tạo thành là:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 30: Trong tự nhiên H có 3 đồng vị: 1H, 2H, 3H. Oxi tất cả 3 đồng vị 16­­­­O, 17O, 18O. Hỏi bao gồm bao nhiêu các loại phân tử H2O được sinh sản thành từ các loại đồng vị trên:

A. 3 B. 16 C. 18 D. 9

Câu 31: Nitơ trong thiên nhiên là láo hợp bao gồm hai đồng vị là (_7^14 mN) (99,63%) cùng (_7^15 mN) (0,37%). Nguyên tử khối trung bình của nitơ là

A. 14,7 B. 14,0 C. 14,4 D. 13,7

Câu 32: Tính ngtử khối vừa đủ của Mg biết Mg gồm 3 đồng vị (_12^24Mg)( 79%), (_12^25Mg)( 10%), còn lại là (_12^26Mg)?

Câu 33: nhân tố Cu gồm hai đồng vị bền là (_ m29^ m63 mCu)và (_ m29^ m65 mCu) . Nguyên tử khối mức độ vừa phải của Cu là 63,54. Tỉ lệ % đồng vị (_ m29^ m63 mCu) , (_ m29^ m65 mCu) lần lượt là

A. 70% cùng 30% B. 27% cùng 73% C. 73% cùng 27% D. 64% và 36 %

Câu 34: cân nặng nguyên tử vừa đủ của brom là 79,91. Brom gồm hai đồng vị, trong đó đồng vị 35Br79 chiếm 54,5%. Trọng lượng nguyên tử của đồng vị trang bị hai là:

A. 77 B. 78 C. 80 D. 81

Câu 35: yếu tố Bo có 2 đồng vị 11B (x1%) cùng 10B (x2%), ngtử khối mức độ vừa phải của Bo là 10,8. Cực hiếm của x1% là: A. 80% B. 20% C. 10,8% D. 89,2%

Câu 36: Ngtố X gồm 2 đồng vị , tỉ trọng số ngtử của đồng vị 1, đồng vị 2 là 31 : 19. Đồng vị 1 có 51p, 70n với đồng vị thứ hai hơn đồng vị một là 2 nơtron. Search ngtử khối trung bình của X ?

Câu 37: Clo coù nhị ñoàng vò laø <_17^35Cl;_17^37Cl>. Tæ leä soá nguyeân töû cuûa nhị ñoàng vò naøy laø 3 : 1. Tính nguyeân töû löôïng vừa phải cuûa Clo.

Câu 38: Đồng có 2 đồng vị (_29^63Cu) ; (_29^65Cu), biết tỉ lệ thành phần số nguyên tử của bọn chúng lần lượt là 105 : 245. Tính ngtử khối vừa phải của Cu ?

DẠNG 4: TÌM NGTỐ VÀ VIẾT CẤU HÌNH E CỦA NGTỬ - ĐẶC ĐIỂM E CỦA LỚP, PHÂN LỚP

Tìm Z Þ tên nguyên tố, viết thông số kỹ thuật electron

Câu 39: Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:

(_6)C , (_8)O , (_12)Mg , (_15)P , (_20)Ca , (_18)Ar , (_32)Ge , (_35)Br, (_30)Zn , (_29)Cu .

- cho thấy thêm nguyến tố nào là kim loại , nguyên tố nào là phi kim, nguyên tố như thế nào là khí hiếm? vì sao?

- cho thấy thêm nguyên tố như thế nào thuộc yếu tố s , p , d , f ? bởi vì sao?

Câu 40: tía nguyên tử A, B, C bao gồm số hiệu nguyên tử là 3 số tự nhiên và thoải mái liên tiếp. Toàn bô e của chúng là 51. Hãy viết cấu hình e và cho thấy tên của chúng.

Câu 41:a) Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s24p4 . Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử X.

b) Nguyên tử của nhân tố Y gồm tổng số electron ở những phân lớp p là 11. Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử Y.

Câu 42: Một nguyên tử X bao gồm số hiệu nguyên tử Z =19. Số lớp electron trong nguyên tử X là

A. 4 B. 5 C. 3 D. 6

Câu 43: Nguyên tử của nhân tố nhôm có 13e và cấu hình electron là 1s22s22p63s23p1. Tóm lại nào tiếp sau đây đúng ?

A. Lớp electron ngoại trừ cùng của nhôm bao gồm 3e.

B. Lớp electron xung quanh cùng của nhôm bao gồm 1e.

C. Lớp L (lớp thứ 2) của nhôm tất cả 3e.

D. Lớp L (lớp sản phẩm công nghệ 2) của nhôm bao gồm 3e hay nói theo một cách khác là lớp electron bên cạnh cùng của nhôm có 3e.

Câu 44: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố gồm số hiệu bởi 7 tất cả mấy electron đơn côi ?

A. 3 B. 5 C. 2 D. 1

Câu 45: Mức tích điện của các electron trên các phân lớp s, p, d thuộc và một lớp được xếp theo đồ vật tự :

A. D Câu 46: những nguyên tử gồm Z( le )20, thoả mãn đk có 2e đơn lẻ lớp kế bên cùng là

A. Ca, Mg, Na, K B. Ca, Mg, C, ham mê C. C, Si, O, S D. O, S, Cl, F

Câu 47: Nguyên tử M có thông số kỹ thuật electron của phân phần bên ngoài cùng là 3d7. Tổng thể electron của nguyên tử M là:

A. 24 B. 25 C. 27 D. 29

Câu 48: Electron cuối cùng của một yếu tắc M điền vào phân lớp 3d3. Số electron hóa trị của M là

A. 3 B. 2 C. 5 D.4

Câu 49: Một nguyên tử X bao gồm tổng số electron ở các phân lớp s là 6 với tổng số electron lớp ngoài cùng là 6. Cho thấy thêm X nằm trong về nguyên tố hoá học nào sau đây?

A. Oxi (Z = 8) B. Sulfur (Z = 16) C. Flo (Z = 9) D. Clo (Z = 17)

Câu 50: Một ngtử X có tổng số e ở các phân lớp phường là 11. Hãy cho biết thêm X nằm trong về nhân tố hoá học tập nào sau đây?

A. Yếu tắc s. B. Nguyên tố p. C. Yếu tắc d. D. Nhân tố f.

Câu 51: Nguyên tử của thành phần X bao gồm tổng số electron trong những phân lớp p. Là 7. Nguyên tử của thành phần Y bao gồm tổng số hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa tổng số hạt có điện của X là 8. X và Y là các nguyên tố:

A. Al cùng Br B. Al cùng Cl C. Mg với Cl D. Si với Br.

*

Câu 53: Electron sau cùng của nguyên tử thành phần X phân bổ vào phân lớp 3d6. X là

A. Zn B. Fe C. Ni D. S

Câu 54: Một nguyên tử X gồm 3 lớp. Ở trạng thái cơ bản, số electron buổi tối đa vào lớp M là:

A. 2 B. 8 C. 18 D. 32

*

Câu 56: Phân tử X2Y3 tất cả tổng số phân tử electron là 50, số e vào ngtử X nhiều hơn thế trong ngtử Y là 5. Xác minh số hiệu ngtử, viết thông số kỹ thuật e của X, Y và sự phân bổ theo obitan ?

DẠNG 5: VIẾT CẤU HÌNH E CỦA ION – XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ

1. Từ thông số kỹ thuật e của nguyên tử Þ thông số kỹ thuật e của ion tương ứng.

- thông số kỹ thuật e của ion dương : bớt đi số e nghỉ ngơi phân lớp bên ngoài cùng của ngtử bởi đúng điện tích ion đó.

- thông số kỹ thuật e của ion âm : nhấn thêm số e bằng đúng năng lượng điện ion kia vào phân phần ngoài cùng của ngtử.

2. Dựa vào cấu hình e, xác định kết cấu nguyên tử, đặc thù của nguyên tố.

- phần bên ngoài cùng bao gồm 8 e Þ ngtố khí hãn hữu

- phần ngoài cùng gồm 1, 2, 3 e Þ ngtố kim loại

- lớp bên ngoài cùng có 5, 6, 7 Þ ngtố phi kim

- lớp bên ngoài cùng có 4 e Þ rất có thể là kim loại, tốt phi kim.

Câu 57: Hãy viết thông số kỹ thuật electron : fe , Fe2+ , Fe3+ , S , S2- , Rb cùng Rb+ . Biết : ZFe = 26 ; ZS = 16 ; ZRb = 37.

Câu 58: Viết cấu hình electron của các ngtử, ion sau : Al ( Z = 13); Al3+; sắt ( Z= 26); Fe2+; Br ( Z= 35); Br-?

Câu 59: cho biết thêm sắt bao gồm số hiệu nguyên tử là 26. Thông số kỹ thuật electron của ion Fe2+ là:

A. 1s22s22p63s23p64s2 B. 1s22s22p63s23p63d6

C. 1s22s22p63s23p63d5 D. 1s22s22p63s23p63d4

Câu 60: cấu tạo electron làm sao sau đấy là của ion Cu+.

A. 1s22s22p63s23p63d94s1. B. 1s22s22p63s23p63d10. C. 1s22s22p63s23p63d9. D. 1s22s22p63s23p63d104s1

Câu 61: Cu2+ có thông số kỹ thuật electron là:

A. 1s22s22p63s23p63d94s2 B. 1s22s22p63s23p63d104s1 C. 1s22s22p63s23p63d9 D. 1s22s22p63s23p63d8

Câu 62: Ion X2- cùng M3+ những có cấu hình electron là 1s22s22p6. X, M là gần như nguyên tử nào dưới đây ?

A. F, Ca B. O, Al C. S, Al D. O, Mg

Câu 63: Dãy bao gồm nguyên tử X, những ion Y2+ với Z- hầu như có cấu hình electron : 1s22s22p63s23p6 là:

A. Ne, Mg2+, F- B. Ar, Mg2+, F- C. Ne, Ca2+, Cl- D. Ar,Ca2+, Cl-

Câu 64: Cation R+ có thông số kỹ thuật electron sinh hoạt phân phần bên ngoài cùng là 2p6. Vậy cấu hình electron của nguyên tử R là

A.1s22s22p5 B.1s22s22p63s2 C.1s22s22p63s23p1 D.1s22s22p63s1

Câu 65: Ion M3+ có cấu hình electron phân phần ngoài cùng là 3d5. Vậy cấu hình electron của M là

A. 1s22s22p63s23p64s23d8 B. 1s22s22p63s23p63d64s2

C. 1s22s22p63s23p63d8 D. 1s22s22p63s23p63d54s24p1

Câu 66: thông số kỹ thuật e của ion Mn2+ là : 1s22s22p63s23p63d5. Thông số kỹ thuật e của Mn là :

A.1s22s22p63s23p63d7 C. 1s22s22p63s23p63d54s2

B. 1s22s22p63s23p64s24p5 D. 1s22s22p63s23p63d34s24p2

Câu 67: mang lại biết cấu hình electron của những nguyên tố X : 1s22s22p63s23p4 ; Y : 1s22s22p63s23p64s2 ; Z : 1s22s22p63s23p6. Nguyên tố như thế nào là sắt kẽm kim loại ?

A. X B. Y C. Z D. X và Y

Câu 68: cho những nguyên tử gồm số hiệu khớp ứng là X (Z1 = 11), Y (Z2 = 14), Z (Z3 = 17), T (Z4 = 20), R (Z5 = 10). Những nguyên tử là kim loại gồm :

A. Y, Z, T. B. Y, T, R. C. X, Y, T. D. X, T.

Câu 69: cấu trúc electron làm sao sau đấy là của phi kim:

(1). 1s22s22p63s23p4. (4). 3d54s1.

(2). 1s22s22p63s23p63d24s2. (5). 3s23p3.

(3). 1s22s22p63s23p63d104s24p3. (6). 3s23p64s2.

A. (1), (2), (3). B. (1), (3), (5). C. (2), (3), (4). D. (2), (4), (6).

Câu 70: cho các thông số kỹ thuật electron sau:

a. 1s22s1. B. 1s22s22p63s23p64s1. C. 1s22s22p63s23p1

d. 1s22s22p4. E. 1s22s22p63s23p63d44s2 f. 1s22s22p63s23p63d54s2

g. 1s22s22p63s23p5. H. 1s22s22p63s23p63d104s24p5 i. 1s22s22p63s23p2

j. 1s22s22p63s1. K. 1s22s22p3. L. 1s2.

a, các nguyên tố có đặc thù phi kim gồm:

A. ( c, d, f, g, k) B. ( d, f, g, j, k) C. ( d, g, h, k ) D. ( d, g, h, i, k).

b, các nguyên tố tất cả tính sắt kẽm kim loại :

A. ( a, b, e, f, j, l). B. ( a, f, j, l) C. ( a, b,c, e, f, j) D. ( a, b, j, l).

CHUYÊN ĐỀ 2: BẢNG TUẦN HOÀN VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

DẠNG 1: TỪ CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ ↔ Vị TRÍ trong BTH

Lưu ý: - Từ cấu hình ion => thông số kỹ thuật electron của nguyên tử => địa chỉ trong BTH

( ko dùng cấu hình ion => địa điểm nguyên tố )

- Từ địa điểm trong BTH Þ cấu hình electron của nguyên tử

+ trường đoản cú số vật dụng tự chu kì => số lớp electron => lớp bên ngoài cùng là lớp trang bị mấy

+ từ bỏ số máy tự đội => số electron của phần bên ngoài cùng ( với đội A) Þ cấu hình electron.

Nếu cấu hình e bên cạnh cùng : (n-1)da nsb thì yếu tố thuộc nhóm B với :

+ nếu a + b 10 Số TT đội = a + b – 10.

Câu 71: yếu tố A tất cả Z = 18,vị trí của A trong bảng tuần hoàn là:

A. Chu kì 3, phân nhóm VIB B. Chu kì 3, phân nhóm VIIIA

C. Chu kì 3, phân team VIA D. Chu kì 3, phân đội VIIIB

Câu 72: yếu tố R có Z = 25,vị trí của R vào bảng tuần trả là:

A. Chu kì 4, phân team VIIA B. Chu kì 4, phân team VB

C. Chu kì 4, phân đội IIA D. Chu kì 4, phân team VIIB

Câu 73: Nguyên tử A tất cả mức tích điện ngoài thuộc là 3p5. Ngtử B tất cả mức tích điện ngoài thuộc 4s2. Xác xác định trí của A, B vào BTH ?

Câu 74: Xác định vị trí của những ngtố bao gồm mức tích điện ngoài thuộc là : A. 3s23p5 B. 3d104p6 C. 4s23d3 D. 4s23d10 E. 4s23d8

Câu 75: mang lại 3 yếu tố A, M, X có thông số kỹ thuật electron ở phần ngoài cùng (n = 3) khớp ứng là ns1, ns2 np1, ns2 np5. Phát biểu nào sau đây sai ?

A. A, M, X thứu tự là ở các ô vật dụng 11, 13 và 17 của bảng tuần hoàn.

B. A, M, X phần đông thuộc chu kì 3 của bảng tuần hoàn.

C. A, M, X thuộc team IA, IIIA và VIIA của bảng tuần hoàn.

D. Trong bố nguyên tố, chỉ gồm X tạo ra hợp chất với hiđro.

Câu 76: Anion X3- có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của X vào BTH là:

A. ô sản phẩm công nghệ 15, chu kì 3, phân team VA B.ô vật dụng 16, chu kì 2, phân đội VA

C. ô sản phẩm 17, chu kì 3, phân nhóm VIIA D. ô đồ vật 21, chu kì 4, phân team IIIB

Câu 77: Ion X2+ có thông số kỹ thuật electron 1s22s22p6. địa chỉ của X trong bảng tuần hoàn (chu kì, nhóm) là

A. Chu kì 3, đội IIA B. Chu kì 2, nhóm VIA

C. Chu kì 2, nhóm VIIA D. Chu kì 3, nhóm IA

Câu 78: Ion Y- có thông số kỹ thuật electron 1s22s22p63s23p6. địa điểm của Y vào bảng tuần trả (chu kì, nhóm) là

A. Chu kì 3, nhóm VIIA B. Chu kì 3, đội VIA

C. Chu kì 4, đội IA D. Chu kì 4, đội IIA

Câu 79: Cation X+ và anion Y2- gần như có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của những nguyên tố vào BTH là:

A. X tất cả STT 19, chu kì 4, team IA; Y có STT 17, chu kì 3, nhóm VIIA

B. X tất cả STT 18, chu kì 3, team VIIIA; Y có STT 17, chu kì 3, đội VIIA

C. X tất cả STT 19, chu kì 4, đội IA; Y bao gồm STT 16, chu kì 3, team VIA

D. X tất cả STT 18, chu kì 3, team VIIIA; Y gồm STT 16, chu kì 3, đội VIA

Câu 80: Nguyên tử Y gồm Z = 22.

a. Viết thông số kỹ thuật electron ngtử Y, xác xác định trí của Y trong BTH ?

b. Viết thông số kỹ thuật electron của Y2+; Y4+ ?

Câu 81: Ngtố A sống chu kì 5, nhóm IA, thành phần B có cấu hình electron phần ngoài cùng là 4p5.

Xem thêm: - 8 Lợi Ích Khi Thủ Dâm Ở Nữ Giới

a. Viết cấu hình electron của A, B ?

b. Xác định kết cấu ngtử, địa chỉ của ngtố B ?

c. Call tên A, B và cho biết A, B là kim loại, phi kim hay khí hãn hữu ?

DẠNG 2: XÁC ĐỊNH 2 NGUYÊN TỐ KẾ TIẾP trong CÙNG 1 CHU KÌ HOẶC CÙNG NHÓM

- giả dụ A, B là 2 nhân tố nằm kế tiếp nhau trong 1 chu kì Þ ZB – ZA = 1

- ví như A, B là 2 nguyên tố ở trong 1 đội A với 2 chu kì thường xuyên thì thân A, B rất có thể cách nhau 8, 18 hoặc 32 nguyên tố. Từ bây giờ cần xét bài toán 3 trường hợp:

+ Trường thích hợp 1: A, B giải pháp nhau 8 yếu tố : ZB – ZA = 8.

+ Trường hợp 2: A, B bí quyết nhau 18 yếu tố : ZB – ZA = 18.

+ Trường phù hợp 3: A, B giải pháp nhau 32 nhân tố : ZB – ZA = 32.

Phương pháp : Lập hệ phương trình theo 2 ẩn ZB, ZA Þ ZB, ZA

Câu 82: A, B là 2 thành phần thuộc cùng 1 phân nhóm cùng thuộc 2 chu kì thường xuyên trong BTH. Biết ZA + ZB = 32. Số proton trong nguyên tử của A, B thứu tự là:

A. 7, 25 B. 12, 20 C. 15, 17 D. 8, 14

Câu 83: A, B là 2 yếu tắc thuộc cùng 1 phân nhóm với thuộc 2 chu kì thường xuyên trong BTH. Tổng thể proton trong phân tử nhân 2 nguyên tử là 30. A, B là nguyên tố nào sau đây?

A. Li với Na B. Na cùng K C. Mg và Ca D. Be với Mg

Câu 84: A vaø B laø hai nguyeân túa thuoäc cuøng moät phaân nhoùm chủ yếu vaø ôû hai chu kyø nhoû lieân tieáp vào heä nhoáng tuaàn hoaøn. Toång soá p cuûa chuùng laø 32. Xaùc ñònh soá hieäu nguyeân töû vaø vieát caáu hình e cuûa A, B.

Câu 85: A vaø B laø nhì nguyeân toá thuoäc cuøng moät phaân nhoùm chủ yếu vaø ôû nhị chu kyø lieân tieáp vào heä loáng tuaàn hoaøn. Toång soá ñieän tích haït nhaân cuûa chuùng laø 24. Kiếm tìm soá hieäu nguyeân töû vaø vieát caáu hình e cuûa A, B.

Câu 86: A vaø B laø nhị nguyeân toá ñöùng keá tieáp nhau ôû moät chu kyø trong heä nhoáng tuaàn hoaøn. Toång soá p. Cuûa chuùng laø 25. Xaùc ñònh soá hieäu nguyeân töû vaø vieát caáu hình e cuûa A, B.

Câu 87: C vaø D laø nhì nguyeân tháo ñöùng keá tieáp nhau ôû moät chu kyø trong heä thoáng tuaàn hoaøn. Toång soá khoái cuûa chuùng laø 51. Soá nôtron cuûa D lôùn hôn C laø 2 haït. Trong nguyeân töû C, soá electron baèng vôùi soá nôtron. Xaùc ñònh vò trí vaø vieát caáu hình e cuûa C, D.

DẠNG 3: XÁC ĐỊNH NGUYÊN TỐ DỰA VÀO PHẦN TRĂM KHỐI LƯỢNG

Lưu ý : Đối cùng với phi kim : hoá trị cao nhất với Oxi + hoá trị cùng với Hidro = 8

- xác minh nhóm của ngtố R (Số TT nhóm = số electron lớp ngoài cùng = hoá trị của ngtố vào oxit cao nhất )

- Lập hệ thức theo % trọng lượng Þ MR .

trả sử phương pháp RHa cho %H Þ %R =100-%H và ngược lại Þ ADCT : (fraca.M_H\% H = fracM_R\% R)=> giải ra MR.

trả sử bí quyết RxOy mang đến %O Þ %R =100-%O và trái lại Þ ADCT : (fracy.M_O\% O = fracx.M_R\% R) => giải ra MR.

Câu 88: Ngtố X gồm hoá trị một trong các hợp chất khí với hiđro. Vào hợp hóa học oxit cao nhất X chỉ chiếm 38,8% khối lượng. Phương pháp oxit cao nhất, hiđroxit tương ứnga của X là :

A. F2O7, HF B. Cl2O7, HClO4 C. Br2O7, HBrO4 D. Cl2O7, HCl

Câu 89: Hợp hóa học khí cùng với hidro của ngtố tất cả công thức RH4, oxit tối đa có 72,73% oxi theo khối lượng, R là :

A. C B. Say đắm C. Ge D. Sn

Câu 90: Oxit cao nhất của ngtố R là RO3. Hợp hóa học khí của R cùng với hiđro gồm 5,88 % hiđro về khối lượng. Search R.

Câu 91: Oxit cao nhất của R là R2O5. Trong hợp chất khí cùng với hiđro, R chiếm 82,35 % về khối lượng. Tìm R.

Câu 92: Hợp chất khí với hiđro của ngtố R là RH4. Trong oxit cao nhất của R có 53,3 % oxi về khối lượng. Search R.

Câu 93: Hợp chất khí với hiđro của ngtố R là RH2. Trong oxit cao nhất, tỉ lệ khối lượng giữa R với oxi là 2 : 3. Tìm kiếm R.

DẠNG 4: XÁC ĐỊNH NGUYÊN TỐ DỰA VÀO PHẢN ỨNG HÓA HỌC

- tra cứu 2 kim loại A, B tiếp nối nhau trong thuộc phân đội chính.

Tìm (overline A = fracm_hhKLn_hhKL) => MA (overline A ) B => phụ thuộc BTH suy ra 2 nguyên tố A, B.

Câu 94: mang đến 4,4 g tất cả hổn hợp 2 kim loại kiềm thổ kề cận nhau td với dd HCl dư cho 3,36 lít khí H2(đktc). Hai kim loại là:

A. Ca, Sr B. Be, Mg C. Mg, Ca D. Sr, Ba

Câu 95: đến 34,25 gam một kim loại M( hóa trị II) tác dụng với dd HCl dư nhận được 6,16 lít H2 (ở 27,3oC, 1atm). M là: A. Be B. Ca C. Mg D. BaCâu 96: Hoà tan láo hợp có 2 kim loại kiềm tiếp đến nhau vào nước được dd X và 336 ml khí H2(đktc). Mang lại HCl dư vào dd X với cô cạn nhận được 2,075 g muối bột khan. Hai kim loại kiềm là:

A. Li, mãng cầu B. Na, K C. K, Rb D. Rb, Cs

Câu 97: Hoà tan hoàn toàn 6,9081 g tất cả hổn hợp muối cacbonat của 2 kim loại kế tiếp nhau trong đội IIA vào dd HCl thu được 1,68 lít CO2 (đktc). Hai kim loại là:

A. Ca, Sr B. Be, Mg C. Mg, Ca D. Sr, Ba

Câu 98: đến 10,80 g các thành phần hỗn hợp 2 muối hạt cacbonat của 2 kim loại sau đó nhau trong nhóm IIA chức năng với dd H2SO4 loãng dư. Hóa học khí thu được cho hấp thụ trọn vẹn vào dd Ba(OH)2 dư thì thu được 23,64 g kết tủa. Công thức 2 muối là:

A. BeCO3 cùng MgCO3 B. MgCO3 cùng CaCO3 C. CaCO3 cùng SrCO3 D. SrCO3 với BaCO3

Câu 99: mang đến 10 (g) một kim loại A hóa trị II tác dụng hết với nước chiếm được 5,6 (l) khí H2 (đkc). Kiếm tìm tên kim loại đó.

Câu 100: đến 17 g một oxit sắt kẽm kim loại A ( team III) vào dd H2SO4 vừa đủ, chiếm được 57 g muối. Xác minh kim loại A? Tính khối lượng dd H2SO4 10% đã dùng ?

Câu 101: cho 0,72 (g) một sắt kẽm kim loại M hóa trị II chức năng hết với dung dịch HCl dư thì thu được 672 (ml) khí H2 (đkc). Khẳng định tên sắt kẽm kim loại đó.

Câu 102: Hòa tan hoàn toàn 6,85 (g) một kim loại kiềm thổ R bằng 200 (ml) hỗn hợp HCl 2 (M). Nếu trung hòa lượng axit đó đề nghị 100 (ml) hỗn hợp NaOH 3 (M). Xác định tên sắt kẽm kim loại trên.

Câu 103: mang đến 0,88 g các thành phần hỗn hợp 2 kim loại X, Y ( team IIA ), ở cả 2 chu kì liên tiếp công dụng với dd H2SO4 loãng chiếm được 672 ml khí (đktc) và m gam muối khan.

a. Xác minh 2 sắt kẽm kim loại X, Y ?

b. Tính m gam muối hạt khan nhận được ?

Câu 104: đến 11,2 g hỗn hợp 2 kloại kiềm A, B ở hai chu kì liên tục vào dd 200 ml H2O được 4,48 lít khí (đktc) và dd E.

a. Khẳng định A, B ?

b. Tính C% các chất trong dd E ?

c. Để trung hoà dd E trên cần từng nào ml dd H2SO4 1M ?

Câu 105: ví như hòa tan hoàn toàn 1,16 (g) một hiđroxit sắt kẽm kim loại R hóa trị II đề nghị dùng 1,46 (g) HCl.

a. Khẳng định tên kim loại R, cách làm hiđroxit.

b. Viết thông số kỹ thuật e của R biết R tất cả số phường bằng số n.

Câu 106: tổng hợp 20,2 (g) các thành phần hỗn hợp 2 kim loại nằm ở nhị chu kỳ thường xuyên thuộc phân nhóm chính nhóm I vào nước chiếm được 6,72 (l) khí (đkc) vào hỗn hợp A.

a. Tra cứu tên nhì kim loại.

b. Tính thể tích hỗn hợp H2SO4 2 (M) cần dùng làm trung hòa hỗn hợp A.

DẠNG 5: SO SÁNH TÍNH CHẤT CỦA 1 NGUYÊN TỐ VỚI CÁC NGTỐ LÂN CẬN

CẦN NHỚ

Các đại lượng với tính

chất so sánh

Quy luật thay đổi trong 1 chu kì

Quy luật chuyển đổi trong 1 đội A

Bán kính nguyên tử

Giảm dần

Tăng dần

Năng lượng ion hoá ( I1)

Tăng dần

Giảm dần

Độ âm điện

Tăng dần

Giảm dần

Tính kim loại

Giảm dần

Tăng dần

Tính phi kim

Tăng dần

Giảm dần

Hoá trị của 1 ngtố trong

Oxit cao nhất

Tăng từ bỏ I VII

= thiết yếu số vật dụng tự team = số e

lớp quanh đó cùng

Tính axit của oxit cùng hiđroxit

Tăng dần

Giảm dần

Tính bazơ của oxit với hiđroxit

Giảm dần

Tăng dần

Trước tiên : Xác định vị trí các ngtố Þ so sánh những ngtố trong cùng chu kì, trong 1 nhóm Þ kết quả

Lưu ý: Biết rằng bán kính các ion tất cả cùng thông số kỹ thuật electron tỉ lệ thành phần nghịch với Z

Câu 107: vào chu kì, trường đoản cú trái sang phải, theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dần:

A.Tính KL tăng, tính PK bớt B. Tính KL giảm, tính võ thuật tăng

C.Tính KL tăng, tính đánh nhau tăng D.Tính KL giảm, tính đại chiến giảm

Câu 108: trong 1 chu kì, đi tự trái quý phái phải, theo hướng Z tăng dần, bán kính nguyên tử:

A.Tăng dần dần B. Sút dần C. Không đổi D. Ko xác định

Câu 109: nửa đường kính nguyên tử các nguyên tố : Na, Li, Be, B. Xếp theo chiều tăng vọt là:

A. B Câu 110: Độ âm điện của các nguyên tố : Na, Mg, Al, Si. Xếp theo chiều tăng dần là:

A. Na Câu 111: Độ âm điện của những nguyên tố : F, Cl, Br, I .Xếp theo chiều bớt dần là:

A. F > Cl > Br > I B. I> Br > Cl> F C. Cl> F > I > Br D. I > Br> F > Cl

Câu 112: các nguyên tố C, Si, Na, Mg được xếp theo thiết bị tự tích điện ion hoá thứ nhất giảm dần dần là :

A. C, Mg, Si, na B. Si, C, Na, Mg C. Si, C, Mg, mãng cầu D. C, Si, Mg, Na

Câu 113: Tính kim loại giảm dần dần trong hàng :

A. Al, B, Mg, C B. Mg, Al, B, C C. B, Mg, Al, C D. Mg, B, Al, C

Câu 114: Tính phi kim tăng ngày một nhiều trong dãy :

A. P, S, O, F B. O, S, P, F C. O, F, P, S D. F, O, S, P

Câu 115: Tính kim loại tăng dần trong hàng :

A. Ca, K, Al, Mg B. Al, Mg, Ca, K C. K, Mg, Al, Ca D. Al, Mg, K, Ca

Câu 116: Tính phi kim sút dần trong hàng :

A. C, O, Si, N B. Si, C, O, N C. O, N, C, say đắm D. C, Si, N, O

Câu 117: Tính bazơ tăng dần đều trong dãy :

A. Al(OH)3 ; Ba(OH)2; Mg(OH)2 B. Ba(OH)2; Mg(OH)2; Al(OH)3

C. Mg(OH)2; Ba(OH)2; Al(OH)3 D. Al(OH)3; Mg(OH)2; Ba(OH)2

Câu 118: Tính axit tăng nhiều trong dãy :

A. H3PO4; H2SO4; H3AsO4 B. H2SO4; H3AsO4; H3PO4

C. H3PO4; H3AsO4; H2SO4 D. H3AsO4; H3PO4 ;H2SO4

Câu 119: Tính bazơ tăng dần đều trong dãy :

A. K2O; Al2O3; MgO; CaO B. Al2O3; MgO; CaO; K2O

C. MgO; CaO; Al2O3; K2O D. CaO; Al2O3; K2O; MgO

Câu 120: Ion làm sao có buôn bán kính nhỏ tuổi nhất trong số ion sau:

A. Li+ B. K+ C. Be2+ D. Mg2+

Câu 121: bán kính ion nào mập nhất trong số ion sau :

A. S2- B. Cl- C. K+ D. Ca2+

Câu 122: những ion có nửa đường kính giảm dần dần là :

A. Na+ ; Mg2+ ; F- ; O2- B. F- ; O2- ; Mg2+ ; Na+ C. Mg2+ ; Na+ ; O2- ; F- D. O2- ; F- ; Na+ ; Mg2+

Câu 123: dãy ion có bán kính nguyên tử tăng ngày một nhiều là :

A. Cl- ; K+ ; Ca2+ ; S2- B. S2- ;Cl- ; Ca2+ ; K+ C. Ca2+ ; K+ ; Cl- ; S2- D. K+ ; Ca2+ ; S2- ;Cl-

BÀI TẬP TỔNG HỢP trong CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Câu 124: (ĐH A 2007) Dãy gồm các ion X+, Y- với nguyên tử Z phần đông có thông số kỹ thuật electron 1s22s22p6 là:

A. Na+, Cl-, Ar. B. Li+, F-, Ne. C. Na+, F-, Ne. D. K+, Cl-, Ar.

Câu 125: (ĐH A 2007) Anion X- cùng cation Y2+ phần lớn có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của những nguyên tố vào bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học là:

A. X có số vật dụng tự 17, chu kỳ 4, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số vật dụng tự 20, chu kỳ luân hồi 4, đội IIA (phân nhóm bao gồm nhóm II).

B. X gồm số đồ vật tự 18, chu kỳ luân hồi 3, nhóm VIA (phân nhóm bao gồm nhóm VI); Y có số máy tự 20, chu kỳ luân hồi 4, đội IIA (phân nhóm chính nhóm II).

C. X tất cả số đồ vật tự 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y tất cả số thiết bị tự 20, chu kỳ 4, đội IIA (phân nhóm thiết yếu nhóm II).

D. X tất cả số máy tự 18, chu kỳ 3, đội VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số sản phẩm tự 20, chu kỳ 3, đội IIA (phân nhóm chính nhóm II).

Câu 126: (ĐH B 2007) Trong một tổ A (phân nhóm chính), trừ đội VIIIA (phân nhóm bao gồm nhóm VIII), theo

chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử thì

A. tính phi kim sút dần, bán kính nguyên tử tăng dần. B. tính kim loại tăng dần, độ âm năng lượng điện tăng dần.

C. độ âm điện sút dần, tính phi kim tăng dần. D. tính kim loại tăng dần, nửa đường kính ngtử sút dần.

Câu 127: (CĐ 2007) Trong tự nhiên, thành phần đồng có hai đồng vị là 6329Cuvà 6529Cu. Nguyên tử khối vừa đủ của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị 6329Cu là

A. 27%. B. 50%. C. 54%. D. 73%.

Câu 128: (CĐ 2007) Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) cùng R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng cao theo thiết bị tự

A. M B. R C. Y D. M

Câu 129: (CĐ 2008) Nguyên tử của yếu tố X có tổng số phân tử electron trong số phân lớp p. Là 7. Số hạt có điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt sở hữu điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Các nguyên tố X và Y theo thứ tự là

A. Fe với Cl. B. Na và Cl. C. Al cùng Cl. D. Al cùng P.

Câu 130: (ĐH A 2008) Bán kính nguyên tử của những nguyên tố: 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo máy tự tăng cao từ trái sang nên là

A. F, O, Li, Na. B. F, Na, O, Li. C. F, Li, O, Na. D. Li, Na, O, F.

Câu 131: (ĐH B 2008) Dãy các nguyên tố thu xếp theo chiều tăng ngày một nhiều tính phi kim tự trái sang nên là:

A. P, N, F, O. B. N, P, F, O. C. P, N, O, F. D. N, P, O, F.

Câu 132: (ĐH B 2008) Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi vì nguyên tố R cùng hiđro là RH3. Vào oxit cơ mà R gồm hoá trị tối đa thì oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Yếu tắc R là

A. S. B. As. C. N. D. P.

Câu 133: (CĐ 2009) Một nguyên tử của yếu tắc X tất cả tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của yếu tắc X là

A. 18. B. 23. C. 17. D. 15.

Câu 134: (ĐH A 2009) Nguyên tử của yếu tố X có cấu hình electron phần bên ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp hóa học khí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm phần 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của ngtố X vào oxit tối đa là

A. 50,00%. B. 27,27%. C. 60,00%. D. 40,00%.

Câu 135: (ĐH A 2009) Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn những nguyên tố

hoá học, yếu tắc X thuộc

A. chu kì 4, đội VIIIA. B. chu kì 4, đội IIA.

C. chu kì 3, đội VIB. D. chu kì 4, team VIIIB.

Câu 136: (ĐH B 2009) Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), đê mê (Z = 14), Mg (Z = 12). Hàng gồm những nguyên tố được thu xếp theo chiều bớt dần bán kính nguyên tử từ bỏ trái sang đề nghị là:

A. N, Si, Mg, K. B. K, Mg, Si, N. C. K, Mg, N, Si. D. Mg, K, Si, N.

Câu 137: (CĐ 2010) Cho 9,125 gam muối bột hiđrocacbonat phản nghịch ứng hết với dung dịch H2SO4 (dư), nhận được dung dịch chứa 7,5 gam muối sunfat trung hoà. Phương pháp của muối hạt hiđrocacbonat là

A. NaHCO3. B. Ca(HCO3)2. C. Ba(HCO3)2. D. Mg(HCO3)2.

Câu 138: (ĐH A 2010) Các yếu tố từ Li cho F, theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân thì

A. bán kính nguyên tử tăng, độ âm điện giảm. B. bán kính nguyên tử với độ âm điện những tăng.

C. bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng. D. bán kính nguyên tử và độ âm điện những giảm.

Câu 139: (ĐH A 2010) Nhận định nào dưới đây đúng khi nói về 3 nguyên tử: 2613X, 5526Y, 2612Z?

A. X và Z tất cả cùng số khối. B. X, Z là 2 đồng vị của và một nguyên tố hoá học.

C. X, Y thuộc và một nguyên tố hoá học. D. X cùng Y bao gồm cùng số nơtron.

Câu 140: (ĐH B 2010)Một ion M3+ tất cả tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong số ấy số hạt có điện nhiều hơn số hạt không có điện là 19. Thông số kỹ thuật electron của nguyên tử M là

A. 3d54s1. B. 3d64s2. C. 3d64s1. D. 3d34s2.

Câu 141: (CĐ 2011) Để hoà tan hoàn toàn 6,4 gam các thành phần hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ có hóa trị II) với oxit của nó nên vừa đầy đủ 400 ml hỗn hợp HCl 1M. Kim loại R là

A. Ba. B. Be. C. Mg. D. Ca.

Câu 142: (ĐH A 2011) Khối lượng riêng biệt của canxi sắt kẽm kim loại là 1,55 g/cm3. đưa thiết rằng, vào tinh thể canxi các nguyên tử là những hình ước chiếm 74% thể tích tinh thể, phần sót lại là khe rỗng. Bán kính nguyên tử can xi tính theo lí thuyết là

A. 0,185 nm. B. 0,196 nm. C. 0,155 nm. D. 0,168 nm.

Câu 143: (CĐ 2012) Nguyên tử của thành phần X bao gồm tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52. Trong phân tử nhân nguyên tử X tất cả số phân tử không có điện nhiều hơn thế nữa số hạt sở hữu điện là 1. địa điểm (chu kỳ, nhóm) của X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là

A. chu kỳ 3, nhóm VA. B. chu kỳ 3, team VIIA.

C. chu kỳ 2, nhóm VIIA. D. chu kỳ 2, team VA.

Câu 144: (ĐH A 2012) Nguyên tử R tạo được cation R+. Cấu hình electron sống phân phần bên ngoài cùng của R+ (ở trạng thái cơ bản) là 2p6. Tổng cộng hạt sở hữu điện vào nguyên tử R là

A. 10. B. 11. C. 22. D. 23.

Câu 145: (ĐH A 2012) X cùng Y là nhị nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, hai team A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn thế nữa số proton của nguyên tử X. Tổng số phân tử proton trong nguyên tử X và Y là 33. Dìm xét nào dưới đây về X, Y là đúng?

A. Đơn hóa học X là hóa học khí ở đk thường.

B. Độ âm năng lượng điện của X lớn hơn độ âm điện của Y.

C. Lớp không tính cùng của nguyên tử Y (ở trạng thái cơ bản) tất cả 5 electron.

D. Phân lớp bên ngoài cùng của nguyên tử X (ở tinh thần cơ bản) tất cả 4 electron.

Câu 146: (ĐH B 2012) Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kỳ 3, tất cả công thức oxit tối đa là YO3. Thành phần Y tạo nên với kim loại M phù hợp chất bao gồm công thức MY, trong các số đó M chiếm phần 63,64% về khối lượng. Kim loại M là

A. Zn. B. Cu. C. Mg. D. Fe.

Câu 147: (CĐ 2013) Ở tâm trạng cơ bản, nguyên tử của yếu tố X bao gồm 4 electron nghỉ ngơi lớp L (lớp đồ vật hai). Số proton có trong nguyên tử X là

A. 7. B. 6. C. 8. D. 5.

Câu 148: (ĐH A 2013) Ở tâm trạng cơ bản, thông số kỹ thuật electron của nguyên tử mãng cầu (Z = 11) là

A. 1s22s22p53s2. B. 1s22s22p63s1. C. 1s22s22p63s2. D. 1s22s22p43s1.

Câu 149: (ĐH B 2013) Số proton cùng số nơtron có trong một nguyên tử nhôm ( 2713Al) theo thứ tự là